Bài tập hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Lũy thừa – Mũ – Logarit, Luyện thi THPT, Toán 12 xin tổng hợp lại bạn đọc về Bài tập hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Dữ liệu gồm 81 trang tuyển chọn câu hỏi và bài tập hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit có lời giải chi tiết do thầy Nguyễn Phú Khánh và thầy Huỳnh Đức Khánh biên soạn.

Các bài tập trong tài liệu đa số là các bài toán có mức độ vận dụng cao, nhiều câu là các bài toán phân loại trong các đề thi thử môn Toán.

Nội dung tài liệu:
Bài 01. Lũy thừa – hàm số lũy thừa
Bài 02. Logarit
Bài 03. Hàm số mũ và hàm số logarit

+ Vấn đề 1. Tìm tập xác định của hàm số của hàm số mũ và hàm số logarit
+ Vấn đề 2. Tính đạo hàm của hàm số mũ và hàm số logarit
+ Vấn đề 3. Tính đơn điệu của hàm số mũ và hàm số logarit
+ Vấn đề 4. Đồ thị của hàm số mũ và hàm số logarit
+ Vấn đề 5. Tính giá trị biểu thức chứa mũ và logarit
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
Bài 04. Phương trình mũ, phương trình logarit bất phương trình mũ, bất phương trình loagrit
+ Vấn đề 1. Phương trình, bất phương trình mũ
+ Vấn đề 2. Phương trình, bất phương trình logarit
+ Vấn đề 3. Phương trình, bất phương trình mũ – logarit chứa tham số
Bài 05. Hệ phương trình mũ, hệ phương trình logarit
Để giải hệ phương trình mũ, hệ phương trình logarit ta thường sửa dụng các phương pháp quen thuộc như: phương pháp thế, biến đổi hệ về phương trình đại số, phương pháp hàm số … Cuối cùng là tạo ra một hệ đơn giản và kết luận nghiệm.

Hỏi và đáp