bài tập giải pt nghiệm nguyên – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về bài tập giải pt nghiệm nguyên, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Giải phương trình nghiệm nguyên: .
Tìm các cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn 
Giải phương trình nghiệm nguyên 
Tìm các số nguyên x;y thỏa mãn 
tất cả các bộ ba số nguyên không âm (x;y;z) thỏa mãn đẳng thức:
6. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương thỏa mãn
7. Tìm tất cả các số nguyên dương (x;y) thỏa mãn phương trình
8. Giải PT nghiệm nguyên: .
9.Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình 
10. Tìm các giá trị nguyên x,y thỏa mãn đẳng thức : 
11. Tìm x,y nguyên thỏa mãn phương trình:
12. Giải phương trình nghiệm nguyên :
Giải phương trình nghiệm nguyên 
Tìm các số nguyên dương x,y,z thỏa mãn:
Giải phương trình nghiệm nguyên 
16. Tìm x, y nguyên thỏa mãn 
17. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn phương trình: .
Tìm các số nguyên dương x,y thỏa mãn 
19. Tìm nghiệm nguyên của phương trình
20. Tìm hai số x,y nguyên thoả mãn
Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
Giải phương trình nghiệm nguyên 
Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình 
Tìm nghiệm nguyên của phương trình: 
Chứng minh rằng phương trình không có nghiệm nguyên.
Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.