Bài tập giải PT bậc 2 (trung tâm BDVH Lý Tự Trọng) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Bài tập giải PT bậc 2 (trung tâm BDVH Lý Tự Trọng), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP ĐẠI SỐ 9
Phương trình bậc 2 một ẩn:
Giải trực tiếp các phương trình:

Giải phương trình (bằng cách ngắn gọn nhất)
6×2 – 17x + 12 = 0
3×2 + 7x +5 = 0
x2 – 3x + 1 = 0
5×2 + 8 = 0
4×2 + x= 0
-4×2 + 7x + 5 = 0
6×2 – 2 = 0

3×2 – 4x – 15 = 0

m)
n) 9×2 – 6x + 1 = 0
o)
Giải các phương trình sau:

Lập phương trình bậc hai với nghiệm sau:
x1=x2

Giải và biện luận phương trình Ax2 + Bx + C có chứa tham số m
Xác định m để các phương trình (ẩn x) sau là phương trình bậc 2:

Chứng minh các phương trình sau luôn có nghiệm:

(a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác)
Tìm m để phương trình có nghiệm kép, tìm nghiệm kép đó:

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

Tìm m để phương trình vô nghiệm

Tìm m để phương trình có nghiệm

Chứng minh rằng nếu a, b, c là độ dài của 1 tam giác thì phương trình ẩn x vô nghiệm
Biện luận các phương trình ẩn x sau theo tham số:

Cho Chứng minh rằng ít nhất một trong 2 phương trình
phải có nghiệm.
Cho 2 phương trình
. Cho biết ac ( 2(b+d). Chứng minh rằng ít nhất 1 trong 2 phương trình có nghiệm.
Tìm m để 2 phương trình sau có ít nhất 1 nghiệm chung.

Tương quan giữa parabol và đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ
Dùng biểu đồ giải các phương trình sau và thử lại bằng phép toán:

Tìm tọa độ giao điểm của (P): y=x2 và đường thẳng (D): y=-x+2 bằng đồ thị và phép toán
Cho parabol (P):y=x2 và đường thẳng (D): y=x+m. Tìm m sao cho (P) và (có 2 giao điểm phân biệt.
Cho parabol (P) có đỉnh O và qua điểm A(2; 4) và đường thẳng (D): y=2(m – 1)x + 2m + 2.
Tìm m để (D) cắt (P) tại A. Khi đó tính tọa độ giao điểm thứ 2 của (P) và (D).
Tìm m để (D) và (P) luôn cắt nhau tại 2 điểm phân biệt
Biện luận sự tương giao giữa parabol (P) và đường thẳng (D) cho sau đây với m là tham số. Trường hợp tiếp xúc, tính tọa độ tiếp điểm.

Cho parabol (P): y=-x2 và điểm I (D): y = mx + n qua I. Hệ số góc của (D) như thế nào để
(D) không cắt (P)
(D) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt
(D) tiếp xúc với (P). Tìm toạ độ tiếp điểm.
Cho 2 điểm I, I’ bất kỳ trên trục tung sao cho I và I’ đối xứng nhau qua O (I O). Chứng minh rằng parabol (P): y = ax2 (a ( 0) sẽ cắt ít nhất 1 trong 2 đường thẳng (qua I, (D’) qua I’ tại 2 điểm phân biệt. ((và (D’) ( Oy).
Cho parabol (P): y = x2 và điểm I(2; 6). Chứng minh rằng bất kỳ đường thẳng (D) nào qua I cũng cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.
Cho điểm M (xm = -2) thuộc parabol (P): y = -2×2. Viết phương trình tiếp tuyến với (P) tại M.
Cho (P) : và (D):
Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D).
Viết phương trình đường thẳng (D1) // (D) và (D1) tiếp xúc với (P) tại M. Tìm tọa độ điểm M.
Viết phương trình đường thẳng (D2) tiếp xúc với (P) tại N có hoành độ là xn = -1.
Cho (P): và (D): Tìm tọa độ điểm A ( (P) sao cho tại đó tiếp tuyến của (P) song

Hỏi và đáp