Bai tap (DONTHUC) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Bai tap (DONTHUC), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Giá trị của biểu thức đại số – Đơn thức
Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau:
1/ 3×4 + 5x2y2 + 2y4 + 2y2 biết rằng x2 + y2 = 1
2/ 7x – 7y + 4ax – 4ay – 5 biết x – y = 0 3/ x3 + xy2 – x2y – y3 + 3 biết x – y = 0
4/ x2 + 2xy + y2 – 4x – 4y + 1 biết rằng x + y = 3
5/ x3 – 30×2 – 31x + 1 tại x = 31
6/ 7/
8/ biết rằng (x ; y khác 0)
Bài 2: Xác định các hệ số a, b, c biết rằng:
1/ 2×2 – 3x – 4 = ax2 + bx – (c + 1)
2/ ax3 + 5×2 – 4x + 2 = 4×3 – (b – 2)x2 + cx + (d – 3)
3/ (2x – 5)(3x + b) = ax2 + x + 2
4/ (ax + b)(x2 – x – 1) = ax3 + cx2 – 1
5/ ax2 – 5x + 4 – 2×2 – 6 = 8×2 + 2bx + c – 1 – 7x
Bài 3: Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:
a/ 0,2x2y3 và 5x4y2 b/ 0,6x4y6z và – 0,2x2y4z3
c/ 1/4xy2 ; 1/2x2y2 và -4/5yz2 d/ (-1/3x2y2)2 và -3x3y4
Bài 4: Tìm n N biết : (3x4y6)(xny8) = 3x25y14
Bài 5: Tìm m và n thuộc N* biết: (-13x4ym)(-3xny6) = 39x15y8
Bài 6: Tìm m, n, p (m, n thuộc N* ; p thuộc Q) sao cho: (-2x8y5)(-4x3y7) = (pxny3)(-7x2ym)

Giá trị của biểu thức đại số – Đơn thức
Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau:
1/ 3×4 + 5x2y2 + 2y4 + 2y2 biết rằng x2 + y2 = 1
2/ 7x – 7y + 4ax – 4ay – 5 biết x – y = 0 3/ x3 + xy2 – x2y – y3 + 3 biết x – y = 0
4/ x2 + 2xy + y2 – 4x – 4y + 1 biết rằng x + y = 3
5/ x3 – 30×2 – 31x + 1 tại x = 31
6/ 7/
8/ biết rằng (x ; y khác 0)
Bài 2: Xác định các hệ số a, b, c biết rằng:
1/ 2×2 – 3x – 4 = ax2 + bx – (c + 1)
2/ ax3 + 5×2 – 4x + 2 = 4×3 – (b – 2)x2 + cx + (d – 3)
3/ (2x – 5)(3x + b) = ax2 + x + 2
4/ (ax + b)(x2 – x – 1) = ax3 + cx2 – 1
5/ ax2 – 5x + 4 – 2×2 – 6 = 8×2 + 2bx + c – 1 – 7x
Bài 3: Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:
a/ 0,2x2y3 và 5x4y2 b/ 0,6x4y6z và – 0,2x2y4z3
c/ 1/4xy2 ; 1/2x2y2 và -4/5yz2 d/ (-1/3x2y2)2 và -3x3y4
Bài 4: Tìm n N biết : (3x4y6)(xny8) = 3x25y14
Bài 5: Tìm m và n thuộc N* biết: (-13x4ym)(-3xny6) = 39x15y8
Bài 6: Tìm m, n, p (m, n thuộc N* ; p thuộc Q) sao cho: (-2x8y5)(-4x3y7) = (pxny3)(-7x2ym)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.