Bài tập Đại số và Giải tích 11 cơ bản học kỳ I – Phùng Hoàng Em

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Toán 11 xin tổng hợp lại bạn đọc về Bài tập Đại số và Giải tích 11 cơ bản học kỳ I – Phùng Hoàng Em, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nội dung gồm 20 trang tóm tắt lý thuyết, dạng toán và tuyển tập 113 bài toán trắc nghiệm trong chương trình học kỳ I Đại số và Giải tích 11 cơ bản.

Chương I. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Chủ đề 1. Hàm số lượng giác
+ Dạng toán 1. Tìm tập xác định của hàm số
+ Dạng toán 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Chủ đề 2. Phương trình lượng giác
+ Dạng toán 1. Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác
+ Dạng toán 2. Phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác
+ Dạng toán 3. Phương trình asinx + bcosx = c
+ Dạng toán 4. 1 số phương trình đưa về dạng tích số
+ Dạng toán 5. Phương trình đẳng cấp bậc hai, bậc ba
+ Dạng toán 6. Phương trình lượng giác có so sánh điều kiện để nhận, loại nghiệm
Chương II. Tổ hợp xác suất và nhị thức Newton
Chủ đề 1. Quy tắc đếm
+ Dạng toán 1. Vận dụng hai quy tắc đếm cơ bản
+ Dạng toán 2. Các bài toán chọn, rút, phân chia các đối tượng trong tập hợp
+ Dạng toán 3. Các bài toán xếp vị trí
+ Dạng toán 4. Các bài toán đếm số tự nhiên có k chữ số thỏa điều kiện cho trước
+ Dạng toán 5. Giải các phương trình tổ hợp
Chủ đề 2. Nhị thức Newton
+ Dạng toán 1. Khai triển nhị thức
+ Dạng toán 2. Tìm hệ số (số hạng) của x^k trong khai triển P(x) thành đa thức
Chủ đề 3. Xác suất của biến cố

Hỏi và đáp