bai tap cuoi tuan 13 mon toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về bai tap cuoi tuan 13 mon toan 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP CUỐI TUẦN THỨ 13 SỐ HỌC.
( Lớp 6A3 nộp cho cô vào sáng thứ 2 lớp A4 nộp vào thứ 3 )
Họ và tên…………………………………………………………………..lớp …………………………
Câu 1. Cho hai tập hợp: Ư(10) và Ư(15) giao của hai tập hợp này là:
= 5
= 0; 1; 5
= 0; 1; 2; 3; 5
= 1; 5
Câu 2. Trong các số sau: 452, 165, 702, 1009. Số nào chia hết cho 9?
452 B. 165
702 D. 1009
Câu 3. Cho các tổng ( hiệu ) sau, tổng nào là số nguyên tố?
A. 5.6.7 – 8.9
B. 5.7.11 + 13.17.19
C. 74253 + 91422
D. 33 + 3.4.5 + 2.5
Câu 4. Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9?
A. 5319
B. 3240
C. 5740
D. Cả B và C
Câu 5. Kết quả phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố là?
A. 23.3.5 B. 2.32.5 C.3.5.8
D. Cả A và C
Câu 6. ƯCLN( 6, 24, 30 ) là?
A. 3 B. 120 C. 6 D. 30
Câu 7: Câu nào sau đây sai :
Số 2 là số nguyên tố B. Có 4 số nguyên tố bé hơn 10.
Số 1 chỉ có một ước số. C. Các không phải là số nguyên tố thì là hợp số.
Câu 8: Hãy điền dấu x vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai

Nếu tổng của hai số chia hết cho 8 và một trong hai số chia hết cho 8 thì số còn lại cũng chia hết cho 8.

Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 5 thì tổng không chia hết cho 5

Số chia hết cho 3 là hợp số.

Số nguyên tố là số chỉ có hai ước là 1 và chính nó

Câu 9: BCNN (16, 80, 40) = ?
240 B. 160 C. 80 D. 320
Câu 10: Số 16 có mấy ước số ?
2 B. 3 C. 4 D. 5
PHẦN II: TỰ LUẬN.
Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:
100 – ( 3.52 – 2.32 )
27. 76 + 260 + 24. 27
Bài 2: Hãy tìm x biết:
[( 8x – 14) : 2 – 2] . 31 = 341
x là số tự nhiên nhỏ nhất, khác 0 và x là bội của 20, 28, 40.
Bài 3: Một trường tổ chức cho khoảng 700 đến 800 học sinh đi tham quan bằng xe ô tô. Tìm số học sinh đó biết rằng nếu xếp 40 người vào một xe thì cũng vừa đủ, nếu xếp 45 người vào một xe thì cũng đủ.
PHẦN III: KHÔNG BẮT BUỘC.
Biết 2 số nguyên tố cùng nhau là hai số có ước chung lớn nhất bằng 1. Hãy chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n ta có: 4n + 1 và 6n + 1 là các số nguyên tố cùng nhau.
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp