Bài tập chương 1 Toán số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Bài tập chương 1 Toán số, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập Chương 1
Dạng 1: Tìm điều kiện. ( Trong căn cho lớn hơn hoặc bằng 0, Chú ý có phân số)
Bài 1: Tìm x để các căn bậc hai sau có nghĩa

Bài 2: Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa

Dạng 2: Rút gọn biểu thức sau ( Chú ý điều kiện)
Bài 3: Rút gọn biểu thức sau.
với

với

với

với

Bài 4: Rút gọn các biểu thức sau.
với

với và
với

Dạng 3: Giải phương trình ( Chú ý điều kiện)
Bài 5: Giải phương trình sau

Dạng tổng hợp
Bài 5: Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định của biểu thức A.
Rút gọn A.
Tìm giá trị lớn nhất của A.
Bài 6: Cho biểu thức: với
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm x để A có giá trị bằng 6.
Bài 7:Cho biểu thức:
Tìm điều kiện xác định của P.
Rút gọn biểu thức P
Với giá trị nào của a thì P có giá trị bằng.
Bài 8:
Cho biểu thức: P = , với x 0
Rút gọn biểu thức P.
Tìm các giá trị nguyên dương của x để biểu thức Q = nhận giá trị nguyên.
Bài 9:
Cho biểu thức: P(x) = , với x 0 và x 1
Rút gọn biểu thức P(x).
Tìm x để: 2×2 + P(x) 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.