bai tap can bac hai – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về bai tap can bac hai, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập
I. Kiến thức cần nhớ
1. Định nghĩa căn bậc hai số học.
Với số a không âm thì:
2. Điều kiện để căn thức bậc hai có nghĩa:  có nghĩa
3. Các công thức biến đổi.

 
 
II. Những bài tập
Bài1: Tính
d) 
e) 
Bài 2: Rút gọn
e) 
f) 
g) 
h) 
Bài 3: Tính
e) 
f) 
g) 
h) 
Bài  4: Rút gọn các biểu thức sau :
d)  
e)  
f)  
Bài 5: Tính giá trị biểu thức:

với 
Bài 6: Tính
a
c) 
e) 

Bài 7: Giải phương trình:

Bài 1:
a)  
= + = =
(vi >0 . 1 – )  
 
b)
Mà:

 
 c)

Mà:

 
 d)

 
 
 e)

 

III. Những bài tập tiếp
Bài 9: Tìm x, y, z biết:

 
Bài 10:
Xét biểu thức:
a) Rút gọn P.
b) Tìm a để .
c) Tìm các giá trị của sao cho .
Bài 11: Xét biểu thức :
 
a) Rút gọn P.
b) Tìm x để 
Bài 12: Cho biểu thức:
 
a) Rút gọn P.
b) Cho , tìm giá trị lớn nhất của P.
Bài 13: Cho biểu thức:
 
a) Rút gọn P.
b) Tìm các giá trị nguyên của x để P < 0.
c) Với giá trị nào của x thì biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất .
Bài 14: Cho biểu thức:
 
a) Rút gọn P.
b) So sánh P với 5.
c) Với mọi giá trị của x làm P có nghĩa, chứng minh rằng biểu thức  chỉ nhận đúng một giá trị nguyên
Bài 15: Cho biểu thức:
 
a) Rút gọn P.
b) Tìm x để
Bài 16: Cho biểu thức:
 
a) Rút gọn P.
b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
Bài 17:
Cho: , tính
Bài 18: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.