Bài tập BDHSG – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Bài tập BDHSG, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập phương trình

Bài 1.Giải các phương trình sau
a, x4 – 4×3 +3×2 + 8x – 10 = 0
b, x4 – 2×3 – 6×2 + 16x – 8 = 0
c, x4 + x2 + 4x – 3 = 0
d, x4 – 3×2 – 10x – 4 = 0
e, x4 – 3×3 + 4×2 – 3x + 1 = 0
g, 6×4 + 5×3 – 38×2 + 5x + 6 = 0
h, 2×4 – 9×3 + 14×2 – 9x + 2
i, 36(x2 + 11x + 30)(x2 + 11x + 31) = (x2 + 11x + 12)(x2 + 9x + 20)(x2 + 13x + 42)
Bài 2 . Giải các phương trình sau
a, 2x(8x – 1)2(4x – 1) = 0
b, (12x + 7)2(3x + 2)(2x + 1) = 3
c, (x2 + 3x + 2)(x2 + 7x + 12) + x2 + 5x – 6 = 0
d,
e, x4 +
g, 2(x2 + 2x + 3) = 5
h, x(x + 5) = 22
i, (x2 + 1)2 + 3x(x2 + 1) + 2×2 = 0
k, (x2 – 2x + 2)4 – 20×2(x2 – 2x + 2)2 + 64×4 = 0
Bài 3. Giải các phương trình sau
a, (x -1)3 + (x – 2)3 = (2x – 1)3
b, (x2 + 3x – 4)3 + (3×2 + 7x + 4)3 – (4×2 + 10x)3 = 0
c, 6×3 = (x – 2)3 + (3x + 2)3
d, (x – 1)3 + (2x – 3)3 + (3x – 5)3 = 3(2×2 – 5x + 3)(3x – 5)
e, (x2 – 3x + 2)3 = x6 – (3x – 2)3
g, (x2 – 3x + 2)3 + (-x2 + x + 1)3 + (2x – 3)3 = 0
Bài 4. Giải các phương trình sau
a, (x + 3)4 + (x + 5)4 = 16
b, (x + 1)4 + (x – 1)4 = 82
c, x5 = x4 + x3 + x2 + x + 2
Bài 5. Giải các phương trình sau
a,
b,
c,
d,
e,
g,
h,
i,
k,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.