bài tập hình học luyện thi vào 10 chuyên – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về bài tập hình học luyện thi vào 10 chuyên, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài tập hình ôn tập luyện thi vào lớp 10 chuyên toán ( lưu hành nội bộ )
Bài 1 : Cho đường tròn tâm (O ;R) ,đường kính AB . OC là 1 bán kính vuông góc với AB .Trên OC lấy 1điểm M sao cho MC>MO. Dựng hỉnh chữ nhật AOMN . Đường trung trực của BM cắt MN tại I .Đường thẳng qua B vuông góc với OI cắt OC tại L
1/Chứng tỏ : LN tiếp xúc với (O) 2/Trong trường hợp góc CNO = 60* .Tính CM , OM theo R
3/M nằm ở vị trí nào để điểm 3 điểm L,I,B thẳng hàng
4/Trong trường hợp cho biết MC=2MO .Tính LI theo R
Bài 2 : ( TS 10 chuyên TPHCM năm 2012 -2013) . Cho AB và CD là 2 dây cung vuông cắt với nhau cắt nhau tại H trong đường tròn O . N là 1 điểm thuộc AC sao cho AN=2CN và M là trung điểm của DH .Chứng tỏ : HN vuông góc với BM
Bài 3 : Cho đường tròn tâm O ,đường kính AB .C là 1 điểm di động trên (O) .Tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại D
1/ C ỡ vị trí nào thì chu vi tam giác BAD lớn nhất .Tính già trị lớn nhất ấy theo R
2/Vẽ CH vuông góc với AB tại H .Từ D ké tiếp tuyến DE đến (O) với E là tiếp điểm .Chứng tỏ : AE đi qua trung điểm của CH
3/Đường tròn tâm C ,bán kình CH cắt (O) lần lượt tại M và N .Chứng tỏ : 3 đường thẳng MN , CH ,AE đồng quy tại 1 điểm
4/ C ờ vị trí nào để dây cung MN lớn nhất ?
Bài 4 : Cho đường tròn (O) và dây cung BC cố định .Trên cung lớn BC lấy 1 điểm A sao cho AB>AC . 3 đường cao AD,BE,CF của tam giác ABC cắt nhau tại H
1/Chứng tỏ : S∆DEF = S∆ABC ( 1- cos2A – cos2B – cos2C )
2/Chứng tỏ : AH+ BH+ CH= 2R ( cosA + cosB + cos C )
3/ Các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại I , DI cắt EF tại K .Chứng tỏ : đường thẳng HK luôn đi qua 1 điểm cố định là điểm S
4/ Chứng minh : góc IAB = góc CAS
Bài 5 : Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong ( O:R) AB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.