bai on chuong III lop 8(ds) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về bai on chuong III lop 8(ds), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TÀI LIỆU ÔN TẬP LỚP 8( hkII)

Bài 1: Giải phương trình:
1/ 5(x-3) -4 = 2( x-1) +7 2/ 4(3x+2) -3( x-4) = 9x +20
3/ (x +1)(x +9) = (x+3)(x +5) 4/ (6x +2)(x -2) = 2x(3x -5)
Bài 2: giải các phương trình sau:
1/ 2/
3/ 4/
Bài 3: tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình và giải các phương trình sau:
1/ 2/
4/
5/ 6/
Bài 4: giải các phương trình sau:
1/ 2/
3/ 4/
5/ 6/ – =
7/ 8/
9/
Bài 6: Giải các phương trình sau:
1/ (x+2)(x2 -1) =0 2/ 4×2+4x+1=0
3/ x2 +3x +4=0 4/ x2 -x -6=0
5/ 2×2 -5x -7=0 6/ -x2 +11x -10 =0
Bài 7*: Giải các phương trình sau:
1/ 2/
3/
4/
Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Bài 8: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng them mỗi cạnh 5m thì diện tích miếng đất them 365m2. tính các cạnh thửa vườn.
Bài 9: Một hình chữ nhật có chu vi là 50cm và chiều dài hơn chiều rộng 5cm. tính độ dài các cạnh hình chữ nhật đó.
Bài 11: Tìm một số biết rằng thêm vào đó 183 đơn vị thì được một số gấp năm lần số đó khi bớt đi 21 đơn vị.
Bài 12: Thùng dầu A chứa gấp đôi thùng dầu B. nếu lấy bớt ở thùng a 20 lít và đổ thêm vào thùng b 10 lít thì số lít dầu ở thùng A gấp lần số lít dầu ở thùng dầu B. tính xem lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu.
Bài 13: Một xe vận tải đi từ A đến B với vận tốc 50km/h. rồi quay về ngay với vận tốc 40km/h. thời gian cả đi và về mất 5h 24phút. Tính khoảng cách AB.
Bài 14: Hai người cùng làm một công việc trong 24 giờ thì xong. Nếu một người làm cả công việc thì người thứ hai mất một tời gian bằng nửa thời gian người thứ nhất. hỏi nếu chỉ một người làm cả công việc thì mỗi ngày mất bao nhiêu lâu.

Hỏi và đáp