^ bài luyện thi vào 10 hình học có Hướng dẫn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ^ bài luyện thi vào 10 hình học có Hướng dẫn, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1 : Cho vuông tại A đường cao AK. Vẽ đường tròn (A; AK). Kẻ các tiếp
tuyến BE; CD với đường tròn ( E; D là các tiếp điểm khác K). CMR:
a) BC = BE + CD
b) Ba điểm D; A; E thẳng hàng.
c) DE tiếp xúc với đường tròn đường kính BC.

a, Chứng minh được:
BC là tiếp tuyến của (A; AK)
Ta có:
BC = BE + CD
b, Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
ta có :
Ta có: =
= = = 2. 900= 1800
Vậy ba điểm A, D, E thẳng hàng
c) Gọi M là trung điểm của BC
chứng minh được MA là đường trung bình của hình thang BCDE (0,25đ)
nên MA // BE do đó MA DE (1)
chứng minh được MA = MB = MC= A (2) (0,25đ)
Từ (1) và (2) DE là tiếp tuyến của đường tròn
Bài 2 Cho tám giác ABC cân tại A có BC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.