bài luyện tập rút gọn phân thức rất hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về bài luyện tập rút gọn phân thức rất hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KiỂM TRA BÀI CŨ
Rút gọn các phân thức :
BT11(SGK/40)
Nhân tử chung của cả tử và mẫu là bao nhiêu
Nhân tử chung của cả tử và mẫu là bao nhiêu
BT11(SGK/40)
BT12(SGK/40)
BT12(SGK/40)
BT13(SGK/40)
BT13(SGK/40)
Hướng dẫn về nhà
Xem lại các bài tập đã giải
Chuẩn bị bài quy đồng mẫu nhiều phân thức
Làm các bài tập:
1. Rút gọn các phân thức :
2. Giải thích tại sao các phân thức sau bằng nhau :

Hỏi và đáp