Bài làm kiểm định chất lượng gd_THCS – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Bài làm kiểm định chất lượng gd_THCS, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN IA PA
TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường trung học cơ sở
Tiêu chí 1. Chiến lược phát triển của nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được quy định tại Luật Giáo dục và được công bố công khai.
a) Được xác định rõ ràng bằng văn bản và được cơ quan chủ quản phê duyệt;
b) Phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở được quy định tại Luật Giáo dục;
c) Được công bố công khai dưới hình thức niêm yết tại trụ sở nhà trường, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trên Website của sở giáo dục và đào tạo hoặc Website của trường (nếu có)

Mô tả hiện trạng ( mục này cần có các thông tin minh chứng kèm theo)
-Trường được thành lậpcó quyết định thành lập nhà trường do CTUBND huyện ký.
-Trường có các thành viên được cơ cấu đầy đủ các nhân sự gồm:
01 Hiệu Trưởng( tính từ năm 2006 đến khi có quyết định do cấp trên bổ nhiệm
02 Phó Hiệu Trưởng do cấp trên bổ nhiệm
03 Tổ trưởng(các quyết định do nhà trường (Hiệu Trưởng) ra quyết định
04 Thư ký hội đồng(bổ nhiệm hàng năm)
05 Tổng phụ trách
*Đảm bảo cơ cấu thành phần và số lượng
b)Phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông theo quy định của điều lệ.
-Về tình hình trường lớp-CBGVNV
Năm học
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Ghi chú

Tổng số lớp
10
10
10

CB
2
2
2

GV
18
17
14

NV
2
2
3

TPT
1
1
1

Điểm mạnh:
-Đánh giá phù hợp:
-Thực hiện các năm theo đúng kế hoạch phát triển trường lớp được phòng GD&ĐT phê duyệt
c)Được công bố công khai dưới hình thức công bố qua hoạt động sư phạm niêm yết hồ sơ và lưu văn bản tại trường
*Minh chứng:
-Kế hoạch phát triển trường lớp.Quyết định thành lập trường
-Quyết định thành lập chức danh.
2.Điểm mạnh:
-Trường có dự thảo kế hoạch theo qui định để trình phòng GD&ĐT phê duyệt.
-Thực hiện đúng theo tổ chức và điều lệ nhà trường
Điểm yếu :
-Chưa có hệ thống máy+mạng(từ năm 2006-2008) để đăng tin trên hệ thống mạng+trong website.
Kế hoạch cải tiến chất lượng:
-Đề xuất cấp trên bổ sung cơ sở vật chất .
-Triển khai đưa công nghệ thông tin vào nhà trường.
-Khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao công nghệ thông tin.
Tự đánh giá:
Xác định nhà trường đạt hay chưa đạt được yêu cầu từng chỉ số của tiêu chí
Chỉ số a
Chỉ số b
Chỉ số c

Đạt
Đạt
Đạt

Không đạt
Không đạt
Không đạt

Tự đánh giá tiêu chí :
Đạt
Không đạt

Người viết báo cáo :Nguyễn Đức Châu

Hỏi và đáp