bai ktra tiet 18(ma tran+dap an) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về bai ktra tiet 18(ma tran+dap an), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ
Trường THCS Tiên Động

ĐỀ KIỂM TRA SỐ HỌC (TIẾT 18)
Năm học 2011-2012
Môn : Toán – Lớp 6A
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (3,0 đ): Cho hai tập hợp A và B như sau:
A = 0; 2; 4; …; 48; 50
B= 0; 1; 2 ; …; 96; 97
Cho biết số phần tử của tập hợp A và tập hợp B.
b) Dùng kí hiệu “” điền vào ô vuông:
6 A; 5 B; 99 B ; A B
c) Viết tập hợp B bằng cách chỉ ra tính chât đặc trưng.
Câu 2(4,0 đ): Thực hiện các phép tính.
a) 38+41+117+159+62 b) 21.63+37.127-37.106
c) 4 . 52 – 16 : 23 d) 200:
Câu 3(2,0 đ): Tìm số tự nhiên x biết:
a) .3 = 60
b) (x + 15) : 3 = 36: 33 Câu 4 (1,0 đ): Tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 2011
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ
Trường THCS Tiên Động

HƯỚNG DẪN CHẤM (TIẾT 18)
Năm học 2011-2012
Môn : Toán – Lớp 6A
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
(3 điểm)
a. (1,0 điểm)
• Tập hợp A có 26 (phần tử)
• Tập hợp B có 98 (phần tử)
b. (1,0 điểm)
•Mỗi câu đúng (0,25 điểm)

c. Tập hợp B =

0,5
0,5

1,0

1,0

Câu 2
(4 điểm)
•Hướng giải đúng (0,25 điểm)
•Kết quả đúng(0,75 điểm)
a. 38+41+117+159+62= (38+62)+(41+159)+117
=100+200+117= 417
b. 21.63+37.127-37.106=21.63+37.(127-106)
= 21.63+37.21=21.(37+63)=21.100=2100
c. 4 . 52 – 16 : 23=4.25-16:8=100-2=98
d. 200:=200: =200: 100 = 2

1,0
1,0
1,0
1,0

Câu 3
(3 điểm)
•Hướng giải đúng (0,25 điểm)
•Kết quả đúng(0,75 điểm)
a. 9x+2).3= 60
(9x+2) = 60:3
9x = 20-2
x = 18:9
x = 2
b. (15+x) :3= 36:33
(15+x):3= 33
(15+x) = 27.3
x = 81-15
x = 66

1,0

1,0

Câu 3
(3 điểm)
Ta có: 1+2+3+…+2011 có 2011 số chia thành 1005 cặp có tổng bằng 2012 và lẻ số 1006
1+2+3+…+2011= (1+2011)+(2+2010) + …+ 1006
= 2012 . 1005 + 1006 = 2 023 066
1,0

Lưu ý: Cách làm khác của học sinh nếu đúng giám khảo cho điểm của câu đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.