Bai KT TOAN 6 tiet 39 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Bai KT TOAN 6 tiet 39, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Bình MInh kiểm tra toán 6
Thời gian làm bài 45 phút
Họ và tên: ………………………………………………Lớp………………………………………….
Ngày kiểm tra…………………………………………………………………………………………….

Điểm

Nhận xét của giáo viên

Đề Bài
A. Trắc nghiệm khác quan (2đ)
Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là:
A. 0; 1; 2; 3; 5; 7 B. 1; 2; 3; 5; 7
C. 2; 3; 5; 7 D. 3; 5; 7
Câu 2. Cho M = , N = khi đó M ( N bằng
A. B.
C. D.
Câu 3. Tất cả các ước tự nhiên của a = 7.11 là:
A. 7; 11 B. 1; 7; 11
C. 7; 11; 77 D. 1; 7; 11; 77
Câu 4. Hãy điền vào chỗ trống Mọi số thích hợp.
a) Các bội của 7 nhỏ hơn 30 là :……………………………………………….
b) Các ước của 12 là: …………… …………………………………………….
B. Tự luận (8đ)
Câu 5. (2đ) Cho các số 195 ; 501 ; 2520; 3204; 23763
Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 ?
Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ?
Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 ?
Số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9 ?
Câu 6. (3đ) Cho a = 120
Phân tích a ra thừa số nguyên tố.
Tìm các ước nguyên tố của a
Tìm ƯCLN (a; 20)
Câu 7. (2đ) Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 học sinh đi tham quan du lịch bằng ôtô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 người hay 45 người vào một xe thì đều không còn dư
Câu 8. (1đ) Tổng sau có chia hết cho 3 không 2 + 22 + 23 +…….. + 210
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.