Bài KT số học – số 2 – Kỳ II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Bài KT số học – số 2 – Kỳ II, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………………… ……..Lớp:…………..Số:………..
Bài kiểm tra: số học 6
(Thời gian : 45 phút )

Điểm Lời phê của cô giáo

Đề bài
Bài 1: Thực hiện phép tính sau (tính nhanh nếu có thể) :
a) b)
c) d)
e) (1 – 1- 1 – 1 –
Bài 2: Tìm x
a) b)
c) x – x = 45% d)
3:
Một lớp học có 54 học sinh.Số học sinh giỏi chiếm 2/9 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá chiếm 5/3 số học sinh giỏi, còn lại là học sinh trung bình (không có học sinh yếu kém).Hãy tính số học sinh mỗi loại?

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Hỏi và đáp