Bai KT so 2_Tiet 39_DE+MT+DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Bai KT so 2_Tiet 39_DE+MT+DA, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : 11/11/2012
Ngày Kiểm tra : 15/11/2012 (6B)
Tiết 39 : Kiểm tra 45 phút
Tuần kiểm tra 13_Tiết 39_Bài số 02
(Mã đề B)
A. Mục tiêu tiết học
– Kiểm tra lĩnh hội kiến thức cơ bản giữa chương I của học sinh, kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập
– Phát hiện Những chỗ sai sót của học sinh trong làm bài tập để tìm cách khắc phục
– Đánh giá chất lượng đại trà và chất lượng nâng cao của học sinh
B. Chuẩn bị
Giáo viên : Ra đề – đáp án – in đề sẵn cho học sinh
Học sinh : Ôn tập kiến thức chương I đã học
C. Ma trận ra đề
Nội dung
Nhận
biết
Thông
hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

Các phép tính trong N

1 – 1.25 điểm

1 – 1.25 điểm
=12,5%

Luỹ thừa

1 – 1.25 điểm

1 – 1.25 điểm
= 12,5%

Dấu hiệu chia hết
1 – 1 điểm

1 – 1 điểm
= 10%

Số nguyên tố
1 – 1 điểm

1 – 1 điểm
= 10%

ƯC – BC – ƯCNL và BCNN
1- 1 điểm

3 – 4.5 điểm

4 – 5.5 điểm
= 55%

Tổng cộng
3 – 3 điểm
= 30%

5 – 7.0 điểm
= 70%

8 – 10 điểm
=100%

C. Đề bài
Bài 1(3.0 điểm) :
a/ Cho các số sau : 1995 ; 2340 ; 111; 178 . Số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 5
b/ Tìm tập hợp Ư(15)
c/ Cho các số : 17 ; 48 ; 53 ; 125 ; 97 . Số nào là số nguyên tố? số nào là hợp số?
Bài 2 ( 2.5 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết rằng
a/ x = 28 : 24 + 32.33
b/ 6x – 39 = 5628 : 28
Bài 3 ( 2.0 điểm ) : Tìm ƯCLN(180; 234) và ƯC(180; 234)
Bài 4 ( 2.5 điểm ) : Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400 em. Biết nếu xếp hàng 30 em hay hàng 45em đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường đó
D. Đáp án – thang điểm
Câu
Nội dung
Điểm

Bài 1
a/ – Các số chia hết cho 3 là : 1995 ; 2340 ; 111
– Các số chia hết cho 5 là : 1995 ; 2340
0.5
0.5

b/ 15 = 3.5 => Ư(15) = 1 ; 3 ; 5 ; 15
1.0

c/ – Các số nguyên tố là : 17 ; 53 ; 97
– Các hợp số là : 48 ; 125
0.5
0.5

bài 2
a/ x = 28 : 24 + 32.33
= 24 + 9. 27
= 16 + 243
= 259
Vậy : x = 259

1.25

b/ 6x – 39 = 5628 : 28
=>6x – 39 = 201
=>6x = 201 + 39
=>6x = 240
=>x = 240 : 6
=>x = 40

1.25

Bài 3
180 = 22.32.5
234 = 2.32.13
=>ƯCLN(180; 234) = 2.32 = 18
=>ƯC(180 : 234) = Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9 ; 18

1.0
1.0

Bài 4
Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là x(em)
nếu xếp hàng 30 em hay hàng 45em đều vừa đủ nên : x 30 và x 45
Suy

Hỏi và đáp