Bai KT so 2_tiet 29_MT_DE_DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Bai KT so 2_tiet 29_MT_DE_DA, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : 20/11/2012 Ngày kiểm tra : 23/11/2012(lớp 9B)
Tiết 29 : Kiểm tra chương II (45 phút)
Tuần kiểm tra 14_Tiết 29_Bài số 02
A. Mục tiêu tiết học
– Kiểm tra lĩnh hội kiến thức cơ bản chương II của học sinh, kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập
– Phát hiện Những chỗ sai sót của học sinh trong làm bài tập để tìm cách khắc phục
– Đánh giá chất lượng đại trà và chất lượng nâng cao của học sinh
B. Chuẩn bị
Giáo viên : Ra đề – đáp án – in đề sẵn cho học sinh
Học sinh : Ôn tập kiến thức chương II
C. Ma trận
Chủ đề/Mục đích
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Thấp
Cao

Khái niệm hàm số
1 = 0.75

1 = 0.75

Tính chất của hàm số
2 = 2.25

2 =
2.25

Đồ thị hàm số

1 = 1.5
3 = 4.5

1 = 1.0
5 =
7.0

Tổng cộng
3 = 3.0
1 = 1.5
3 = 4.5
1 = 1.0
8 = 10

D. Đề bài
Câu 1( 1.5 điểm) :Với mỗi hàm số sau, hãy chỉ ra các hệ số a, b và cho biết hàm số đó đồng biến hay nghịch biến? : y = 2x – 5 ; y = x + 3 ; y = 7 – (1 – x
Câu 2 (1.5 điểm) : Trong các điểm sau A(-2;-1) ; B(3;2); C(1; 5) điểm nào thuộc đồ thị hàm số y = 2x + 3? Vì sao
Câu 3(3 điểm) : Cho hàm số y = (m-2)x + m
a) Với giá trị nào của m thì y là hàm số đồng biến
b) Xác định m biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;5)
Câu 4 (4 điểm) : a/ Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị các hàm số : y = 2x + 1 (d) và y = – x – 2 (d’)
b/ Gọi giao của đường thẳng (d) và (d’) với trục Ox lần lượt là B và D. Giao của hai đường thẳng (d) và (d’) là M. Xác định toạ độ các điểm B, D, M
c/ Tính chu vi tam giác MBD ( Xem độ dài đơn vị trên các trục là 1cm)

E. Đáp án – thang điểm
Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
y = 2x – 5
Có : a = 2 >0 và b = – 5 : Đây là hàm số đồng biến
y = x + 3
Có a = < 0 và b = 3 : Đây là hàm số nghịch biến
y = 7 – (1 – x
Có a = – (1 – >0 và b = 7 : Đây là hàm số đồng biến

0.5

0.5

0.5

Câu 2
Xét điểm A (-2;-1) thay x = -2 vào hàm số ta có :
y = 2.(-2) + 3 = -4 + 3 = -1 =>Điểm A thuộc đồ thị hàm số
Xét điểm B(3;2) thay x = 3 vào hàm số ta có:
y = 2.3 + 3 = 9 ( 2 =>Điểm B không thuộc đồ thị hàm số
Xét điểm C(1; 5), thay x = 1 vào hàm số ta có
y =2.1 + 3 = 5 =>Điểm C thuộc đồ thị hàm số

0.5

0.5

0.5

Câu 3
Cho hàm số y = (m-2)x + m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.