bai KT phần HDT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về bai KT phần HDT, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày tháng 8 năm 2010
Kiểm tra phần hằng đẳng thức – Họ và tên: ………………………………….
Điểm

Nhận xét của cô giáo

Câu 1: Thu gọn:
1. 5y( 2y – 1) – (3y + 2)(3 – 3y)= …………………….………………………
………………………………………………………………………………………
2. (6x + 1)2 – 2(6x + 1)(6x – 1) + (6x – 1 )2 =…………………………………..
………………………………………………………………………………………
3. (2x + 3)2 – 2(2x + 3)(x – 2) + (x – 2)2 =………………………………………….
………………………………………………………………………………………
4. (x + y)2 – (x – y)2 = ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
5. 98.28 – (184 – 1)(184 + 1) =…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
6. (a + b)3 + (a – b)3 – 2a3=…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Câu 2: Đẳng thức nào đúng?
A) (x – 2)(x2 + x + 4) = x3 – 8 B) 9×2 – 12x + 4 = (3x – 2)2
C) (2x + 3)(2x – 3) = 2×2 – 9 D) x3 – 3×2 + 3x + 1 = (x – 1)3
Câu 3: điền biểu thức thich hợp vào dấu (…..) :
a/ x2 + 6xy + ….. = (x+3y)2
b/ (…. – ….. + ……) =
Câu 4: Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào m:
( 2m – 3 )( m + 1) – (m – 4)2 – m(m + 7 )
Câu 5: Tìm x biết:
16×2 -49 = 0 ……………………………………………………………..
( 2x – 1)2 +( 2x + 1)2 – 2( 2x – 1).( 2x + 1) +3x – 2 =0
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
(x+3)(x2 – 3x + 9) –x (x2 + 5) =2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Tính:
A == ……………………………………………………………
B =x2 – 6x + 9 tại x = 103 …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 7 C/m: a. 4×2 – 4x +2 > 0 với mọi x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.