Bài KT DS-HH9.C3.4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Bài KT DS-HH9.C3.4, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tên HS :…………………………………….. BÀI KIỂM TRA HÌNH 9
Lớp :………………………………………… Thời gian 45 Phút – Đề : A
Câu 1: (2,5 đ) Cho hình vẽ:Biết Sđ cung AC = 800 ; Sđ cung FD = 200 .
Tính số đo các góc:

ABC = …………………………………………………………..
BOC = …………………………………………………………..
CBx = …………………………………………………………..
CIB = ………………………………………………………….
AEC = ………………………………………………………….

Câu 2: (2 đ) Cho hình vẽ:
Biết OA= 2cm. và góc AOB có Sđ bằng 800 hãy tính :
+ Chu vi đường tròn: C =………………………………………….
+Độ dài cung nhỏ AB: =……………………………………….
+ Diện tích hình tròn : S = ………………………………
+ Diện tích hình quạt tròn cung nhỏ AB : Sq= …………………..

Câu 3:( 1đ) Cho tam giác ABC, vẽ các đường cao BE ; CF cắt nhau tại H :
a) Hãy xác đinh các tứ giác nội tiếp được trong đường tròn .
b) Khi các tứ giác nội tiếp hãy chỉ ra tâm của các đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó.
Câu 4: ( 4.5đ ) Từ điểm A cố định ở ngoài đường tròn (O;R), kẻ tiếp tuyến AB và cát tuyến AEF (E, F (O)).
a/ Chứng minh rằng: Góc ABE bằng Góc BFE => AB2 = AE.AF (1.đ)
b/ Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh tứ giác ABOI nội tiếp được . Tìm tâm của đường tròn ngoại tiếp ( 1.đ )
c / Tính theo R phần diện tích giới hạn bởi cung EF và dây EF khi Sđ cung EF bằng 600 (1.đ )
d/ Khi cát tuyến AEF quay quanh A ( Nhưng vẩn đảm bão có giao điểm với đường tròn (O)) thì điểm I chạy trên đường nào ? ( 1đ )- Hình vẽ ( 0.5đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tên HS :…………………………………….. BÀI KIỂM TRA HÌNH 9
Lớp :………………………………………… Thời gian 45 Phút – Đề : B
Câu 1: (2,5 đ) Cho hình vẽ:Biết Sđ cung AC = 700 ; Sđ cung FD = 300 .
Tính số đo các góc:

ABC = …………………………………………………………..
BOC = …………………………………………………………..
CBx = …………………………………………………………..
CIB = ………………………………………………………….
AEC = ………………………………………………………….

Câu 2: (2 đ) Cho hình vẽ:
Biết OA= 4 cm. và góc AOB có Sđ bằng 600 hãy tính :
+ Chu vi đường tròn: C =………………………………………….
+Độ dài cung nhỏ AB: =……………………………………….
+ Diện tích hình tròn : S = ………………………………
+ Diện tích hình quạt tròn cung nhỏ AB : Sq= …………………..

Câu 3:( 1đ) Cho tam giác MNP, vẽ các đường cao NE ; PF cắt nhau tại H :
a) Hãy xác đinh các tứ giác nội tiếp được trong đường tròn .
b) Khi các tứ giác nội tiếp hãy chỉ ra tâm của các đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó.
Câu 4: ( 4.5đ ) Từ điểm A cố định ở ngoài đường tròn (O;R), kẻ tiếp tuyến AB và cát tuyến AEF (E, F (O)).
a/ Chứng minh rằng: Góc ABE bằng Góc BFE => AB2 = AE.AF (1.đ)
b/ Gọi I là trung điểm của EF. Chứng minh tứ giác ABOI nội tiếp được . Tìm tâm của đường tròn ngoại tiếp ( 1.đ )
c / Tính theo R phần diện tích giới hạn bởi cung EF và dây EF khi Sđ cung EF bằng 600 (1.đ )
d/ Khi cát tuyến AEF quay quanh A ( Nhưng vẩn đảm bão có giao điểm với đường tròn (O)) thì điểm I chạy trên đường nào ? ( 1đ )- Hình vẽ ( 0.5đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.