BAI KT CHƯƠNG I ĐS7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về BAI KT CHƯƠNG I ĐS7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Tên:……………………….. KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp:7A MÔN : ĐẠI SỐ 7

Điểm
Lời phê của thầy(cô) giáo

Đề bài
Câu 1: (4.0đ). Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể).
a/ b/ (- 9,43 . 25 ) . 0,4
c/ d
Câu 2: (3.0đ). Tìm x biết:
a/ b/ c/ (x -1)3 = 27
Câu 3: (2.0đ). Tìm x , y , z biết :
a/ và x + y = 21 b/ x = 3y = 2z và 2x – 3y + 4z = 48
Câu 4: (1.0đ). Cho . Chứng tỏ rằng:
Bài làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.