bai kt 45′ toan7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về bai kt 45′ toan7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………
Lớp 7 …Trường THCS Thụy Lôi
Ngày 04 tháng 11 2011
Bài kiểm tra 45’
Môn: Đại Số

Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề Bài
PhầnI: Trắc nghiệm.
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu1: Kết quả của bằng:
A. B. C. D.
Câu2: Kết quả của phép tính bằng:
A. B. C. D.
Câu3: Kết quả của bằng:
A. ±4 B. 4 C. – 4 D. 162
Câu4: Số 1,7456 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai bằng:
A. 1,74 B. 1,75 C. 1,746 D. 1,745
Câu5: Kết quả của phép tính bằng:
A. B. C. D.
Câu6: Biểu thức 23.25.2:24 viết dưới dạng lũy thừa với cơ số 2 là:
A. 25 B. 24 C. 23 D. 26
Câu7: Biết x:y = 6:7 và y – x = 2. Giá trị của x và y là:
A. 12 và 14 B. 10 và 12 C. 18 và 20 D. 14 và 16
Câu8: Giá trị của biểu thức: là:
A. B. C. D. –
PhầnII: Tự Luận.
Câu9: Tính giá trị biểu thức sau theo 2 cách:
A =
Câu10: Tìm x biết:
Câu11: Tìm x, y, z biết rằng, x:y:z = 2:3:4 và x2 – y2 + 2z2 = 108
Câu12: Ba bạn đọc An, Bình, Cường chạy tiếp sức 4 vòng sân vận động theo tỉ lệ 4:5:7. Tính quãng đường chạy của mỗi bạn biết chiều dài của sân vận động là 120m, chiều rộng của sân vận động là 80m.
Bài Làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.