bài kien tra chuong 2 tiet 35 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về bài kien tra chuong 2 tiet 35, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS
LỚP 8
HỌ VÀ TÊN : ……………………………………………………………………………………………………………..
KIỂM TRA 45`
MÔN : ĐẠI SỐ 8
THỜI GIAN : 45’

Điểm
Lời phê của thày giáo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ma trận :
Chủ đề

Mức độ nhận thức
Trọng số

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Hai phân thức đối nhau . Hai phân thức nghịch đảo .
Câu
2

2

Điểm
1

1

2. Qui tắc đổi dấu
Câu
1

1

Điểm
0.5

0.5

3. Qui đồng mẫu thức hai phân thức
Câu
1

1

Điểm
0.5

0.5

4 Rút gọn phân thức
Câu

1

1
2

Điểm

0,5

1
1.5

5. Cộng, trừ hai phân thức đại số .
Câu

1
1

2

Điểm

0.5
2

2.5

6. Nhân, chia hai phân thức đại số .
Câu

1

1
2

Điểm

2

2
4

Tổng trọng số
Câu
4

2
2

2
10

Điểm
2
1
4

3
10

Đề bài
Phần A : trắc nghiệm (3đ)
Ghi lại đáp án đứng trước câu trả lời đúng .
Câu 1 : Phân thức đối của phân thức là :

Câu 2 : Phân thức nghịch đảo của phân thức của phân thức là :

Câu 3 : áp dụng qui tắc đổi dấu với phân thức ta được phân thức mới là :

Câu 4 : Phân thức được rút gọn là :

Câu 5 : Mẫu thức chung của hai phân thức là:
A. x(x-2) B. x(x-2)2 C. (x-2)2 D. Đáp án khác
Câu 6 : Tổng của hai phân thức là :

Phần B : tự luận (7 đ) Câu 1(6đ) : Thực hiện phép tính sau :
a) b) c)
Câu 2 (1đ) : Rút gọn biểu thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.