BAI KIEM TRA-TIET25-(tuan 13) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về BAI KIEM TRA-TIET25-(tuan 13), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 25-Hình học 8 Năm học : 2010-2011
A-Ma trận đề kiểm tra Chương I – Hình học 8 : TỨ GIÁC
Chủ đề
(chính)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1- Tứ giác
1

0,5đ

1

1,0đ
2

1,5đ

2-Các loại tứ giác
( hình thang ; hình bình hành ; ……
2

2,0đ

1

0,5đ
1

2,0đ
2

1,0đ
1

2,0đ
7

7,5đ

3-Đối xứng trục và đối xứng tâm
Trục đối xứng và tâm đối xứng của một hình .
1

0,5đ

1

0,5đ

2

1,0đ

Tổng
4
3,0đ
3
3,0đ
4
4,0đ
11
10đ

(Chữ số ở góc trái là số lượng câu hỏi (BT);chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các câu(BT) ở mỗi ô đó.)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM :
I-Trắc nghiệm (5,0điểm)
Câu 1 (0,5đ) : x = 1250

Câu 2 (1,0đ): Điền đúng kết quả mỗi câu 0,25đ
A-Sai . B-Đúng . C-Đúng . D-Sai .

Câu 3 (0,5đ) : Mỗi kết quả đúng 0,25đ

x = 9 cm ; y = 7 cm.

Câu 4 (0,5đ) : Ghi được ít nhất là 3 chữ cái (trong các chữ cái ) sau : I ; N ; O và H

Câu 5 (1,0đ) : 1+a ; 2+b ; 3+e ; 4 + c

Câu 6 (0,5đ) : C

Câu 7 (0,5đ) : A

Câu 8 (0,5đ): B

II-Tự luận : (5,0điểm)
Câu a (2,0đ) : *Hình vẽ (0,5đ)
Ta có so le trong ) và ( tia phân giác của góc D cắt AB ở I)
tam giác ADI cân tại A
AD = AI . (0,5đ)
Theo giả thiết : AD = AB ( vì AB = 2 AD ) (0,5đ)
AI = AB . Hay I là trung điểm của AB (0,5đ)

Câu b (2,0đ) : *Hình vẽ đúng : 0,5đ
+Chứng minh được hay (0,5đ)
+Chứng minh tương tự :
(0,5đ)
+Kết luận : tứ giác EFGH là hình chữ nhật . (0,5đ)
(tứ giác có bốn góc vuông )

Câu c (1,0đ) : Ta có H là trung điểm của DI (vì AH vừa phân giác , đường cao của tam giác cân DAI )
Tương tự : F là trung điểm của BN (vì CF vừa phân giác , đường cao của tam giác cân BCN )
Suy ra HF là đường trung bình của DIBN ( HF // AB // CD . (0,25đ)
( đồng vị) và vì EFGH là hình chữ nhật) (
Suy ra GE // AD (0,25đ)
Hình chữ nhật EFGH là hình vuông ( HF ( GE ( AB ( AD ( tức là ABCD là hình chữ nhật . (0,5đ)

(Ghi chú : -Nếu học sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án trên đây mà vẫn đúng và phù hợp với chương trình thì cho đủ điểm như biểu điểm quy định đối với từng phần .)

————Hết———-
Quy nhơn , ngày 01 / 11 / 2010
GVBM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.