Bài kiểm tra số lớp 6 15phút bài số 3 HK2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Bài kiểm tra số lớp 6 15phút bài số 3 HK2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục hoằng hoá bài kiểm tra toán lớp 6
Trường THCS hoằng cát bài số 3 ( 15 phút )
Ngày kiểm tra: ……/……/ 2009
đề bài:
I- Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm )
Câu 1: (3 điểm ) Hãy điền số thích hợp vào ô trống:

a

b

Hỏi và đáp