bai kiem tra so hoc tiet 68 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về bai kiem tra so hoc tiet 68, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trrường THCS Yên Lạc Kiểm tra môn số học 6 (Tiết 68)
Lớp: 6… Thời gian: 45 phút
Họ và tênNăm học 2014-2015

Điểm

Lời phê của thầy cô

Đề bài
Câu 1: (2đ) Tính nhanh:
a) 5375 + 37 – 5375 – 17 b) (2736 – 75) – 2736
c) (-2002) – (57 – 2002) d) 8 . 25 . (-125) . 4
Câu 2: (2,5đ) Tìm x, biết:
a) x – 2 = 5 b) x – 17 = -30
c) x . (x + 2) = 0 d)
Câu 3: (2,5đ)
a) Tìm tất cả các ước của -8 ?
b) Tìm 2 bội dương và 2 bội âm của -3 ?
c) Tìm x biết: x3 = x
Câu 4: (2đ) Đội bóng đá X năm ngoái ghi được 35 bàn và để thủng lưới 43 bàn. Năm nay đội
ghi được 40 bàn và để thủng lưới 26 bàn. Tính hiệu số bàn thắng – bàn thua của đội bóng X
trong mùa giải:
a) Năm ngoái?
b) Năm nay?
Câu 5: (1đ)
Tìm x biết: (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + … + (x + 100) = 5750
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

II. NỘI DUNG BÀI KIỂM TRA
Câu 1: (2đ) Tính nhanh:
a) 5375 + 37 – 5375 – 17 b) (2736 – 75) – 2736
c) (-2002) – (57 – 2002) d) 8 . 25 . (-125) . 4
Câu 2: (2,5đ) Tìm x, biết:
a) x – 2 = 5 b) x – 17 = -30
c) x . (x + 2) = 0 d)
Câu 3: (2,5đ)
a) Tìm tất cả các ước của -8 ?
b) Tìm 2 bội dương và 2 bội âm của -3 ?
c) Tìm x biết: x3 = x
Câu 4: (2đ) Đội bóng đá X năm ngoái ghi được 35 bàn và để thủng lưới 43 bàn. Năm nay đội ghi
được 40 bàn và để thủng lưới 26 bàn. Tính hiệu số bàn thắng – bàn thua của đội bóng X trong
mùa giải:
a) Năm ngoái?
b) Năm nay?
Câu 5: (1đ)
Tìm x biết: (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + … + (x + 100) = 5750

III. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu 1:
Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm:
20
-75
-57
-100000
Câu 2:
a) x = 7 0,5 điểm
b) x = -13 0,5 điểm
c) x = 0 hoặc x = -2 0,75 điểm
d) x = -2 hoặc x = 12 0,75 điểm
Câu 3:
a) Ư(-8) = 0,75 điểm
b) HS viết được 2 bội dương và 2 bội âm của -3 0,75 điểm
c) x = 1; -1; 0 1 điểm
Câu 4: Mỗi ý đúng cho 1 điểm
Hiệu số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.