bài kiểm tra số học 1 tiết – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về bài kiểm tra số học 1 tiết, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BAI KIEM TRA: 1 TIET- CHUONG I
Mon: So hoc
Diem
Loi phe cua thay, co giao

De bai
Bai 1(2 diem):
So nguyen to la gi? Hop so la gi? Viet 3 so nguyen to lon hon 10.
Hieu sau la so nguyen to hay hop so? Vi sao?
7.9.11-2.3.7.
Bai 2(2 diem): Tim so tu nhien x biet:
a) x-73= (-35)+ | -55|. b) 6x-39= 5628:28.
Bai 3(3 diem): Dien dau “x” vao o thich hop:

Cau
Dung
Sai

a) Neu tong cua hai so chia het cho 4 va mot trong hai so do chia het cho 4 thi so con lai chia het cho 4.

b) Neu moi so hang cua tongkhong chia het cho 3 thi tong khong chia het cho 3.

c) Neu mot thua so cua tich chia het cho 6 thi tich chia het cho 6.

Bai 4(3 diem):
Tim so tu nhien chia het cho 8, cho 10, cho 15. Biet rang so do trong khoang tu 1000 den 2000.
Bai 5(1 diem):
Ban An danh so trang sach bang cach viet cac so tu nhien tu 1 den 106. Tinh xem ban An phai viet tat ca bao nhieu chu so.

o0o

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.