BAI KIEM TRA HOC KI I (10-11) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về BAI KIEM TRA HOC KI I (10-11), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS …………………..
Họ và tên:………………………………
Lớp: 7/…
Kiểm tra môn Toán hk I ( thử)
Thời gian: 90 phút

Điểm
Lời phê của thầy

Đề bài
TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
Câu 1: (0,25đ) So sánh hai số hữu tỉ và ta có:
A. x >y B. x < y C. x = y
Câu 2: (0,25đ): Nếu thì x =
A. ; B. ;
C. hoặc ; D. Tất cả A,B,C đều sai.
Câu 3 : (0,25đ) Kết quả của phép tính
A. B. C. D.
Câu 4: (0,25đ) Làm tròn số 248,567 đến chữ sô thập phân thứ nhất
A. 250 B. 240 C. 248,6 D. 25.
Câu 5: (0,25đ) Biểu thức viết dưới dạng lũy thừa của 2 là:
A. 23 B. 24 C. 25 D. 26
Câu 6: (0,25đ) Nếu thì
A . ; B . ; C . D . ;
Câu 7: ( 0,25 d ) Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ . Thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ:
A . B. C. D.
Câu 8 : (0,25đ) Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -3,5 thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ:
A. -3,5 B. 3,5 C. D.
Câu 9: (0,25 đ ) tam giác ABC có các góc , , khi đó
A. B. C. D.
Câu 10: (0,25 đ ) hai tam giac bang nhau khi hai tam giác
Có diện tích bằng nhau
có chu vi bang nhau
có ba cạnh của tam giac nay bằng ba cạnh cua tam giac kia
có 3 góc của tam giác này bằng 3 góc của tam giác kia
Câu 11: ( 0,25 đ ) Qua một điểm nằm ngoài duo9ng2 thẳng cho trước,ta vẽ được mấy đường thẳng song song với đường thẳng đó?
A. 1 B. 2 C. 3 D. vô số
Câu 12: ( 0,25 đ ) Giá trị của x trong ti lệ thức là:
A. 3 B. C. 36 D. 18
II. LUẬN ( 7 điểm)

Bài 1: (2điểm) Thực hiện phép tính:
a)
b)
Bài 2: ( 2 điểm) Tam giác ABC có các góc tĩ lệ với các số 2;3;4. Hãy tính số đo các góc của tam giác đó ABC.
Bài 3: (3 điểm) Cho tam giác ABC và M là trung điểm của cạnh BC. Tên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:

vẽ hình, viết GT/ KL ( giả thiết / kết luận)
∆ MAB = ∆MEC
AB // CE

Hỏi và đáp