bai kiem tra hinh hoc chuong III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về bai kiem tra hinh hoc chuong III, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS An Khánh
Lớp 9A7
Họ và tên:…………………………….

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
MÔN HÌNH HỌC
Điểm
Lời phê của cô giáo

Trắc nghiệm khách quan( 3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Trong các tứ giác sau, tứ giác nào luôn nội tiếp được một đường tròn?
A. hình thang B.Hình thang cân C. Hình thoi D. Hình bình hành
Câu 2: Nếu một góc nội tiếp mà chắn cung có số đo là 300 thì góc có số đo là:
A. 600 B. 500 C. 400 D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 3. Hình tròn có chu vi 8cm thì có diện tích là:
A.8cm2) B. 4cm2) C.12cm2) D.16cm2)
Câu 4.Từ 7 giờ đến 11 giờ ,kim giờ quay được một góc ở tâm là:
A.1100 B. 1200 C. 9c0 D.1500
Câu 5.Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm 0 và góc DAB = 800. Số đo cung ADB là:
A.800 B. 1600 C.2000 D. 2400
Câu 6.Cho (0;3cm), góc AOB =1200. Diện tích quạt tròn OAmB là:
A.3cm2) B. 4cm2) C.5cm2) D.6cm2)
II. Tự luận ( 7 điểm) A
Câu 1( 3 điểm):Trong hình vẽ bên ta có đường tròn
tâm 0, đường kính AB = 3 cm,
góc CAB = 300.
a, Tính độ dài cung BmD. D C
b, tính diện tích hình quạt tròn OBmD
……………………………………………………………
………………………………………………………………. m
………………………………………………………………………… B
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Câu 2( 4 điểm): Cho nửa đường tròn tâm 0 đường kính AD. Trên nửa đường tròn lấy hai điểm b và C sao cho cung AB bé hơn cùn AC ( BA, CD) .Hai đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại E.Vẽ EF vuông góc với AD tại F
a,Chứng minh tứ giác ABEF nội tiếp được một đường tròn.
b, Chứng minh DE.DB = DF.DA

Hỏi và đáp