bai kiem tra dai so (sau dinh li VIET) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về bai kiem tra dai so (sau dinh li VIET), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Eakly
Họ và tên:
Lớp : KIỂM TRA MỘT TIẾT
Môn:Đại Số 9

Điểm

Lời phê của thầy(cô) giáo

I/PHẦN TRẮC NGHIỆM(3đ):

Bài 1: Phương trình x2 – 5x + 4 = 0 có một nghiệm là:
A,x = -1 B,x = 1 C,x = 5 D,x = -4
Bài 2: Biệt thức , của phương trình x2 – 8x – 9 = 0 là:
A, , = 16 B, , = 25 C, , = 50 D, , = 100
Bài 3: Phương trình x2 – 3x + 2 = 0 có hai nghiệm x1, x2 .Khi đó tổng S và tích P hai nghiệm của phương
trình là: A, S = 3 , P = 2 B, S = -3, P = C, S = 2, P = D, S = , P = 3
II/PHẦN TỰ LUẬN(7 đ):
Bài 1(2đ):Cho hàm số y = -2×2
a,Vẽ đồ thị hàm số.
b,Nêu đặc điểm của đồ thị hàm số này.
Bài 2(3đ):Giải các phương trình:
a, x2 – x – 2 = 0 b, – x2 – 2011x + 2012 = 0
Bài 3(2đ):Cho phương trình x2 – 4x + 2m = 0
a ,Lập biểu thức , (0,5đ).
b,Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm?Vô nghiệm? Có nghiệm kép?(1đ).
c,*Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu (0,5đ).
BÀI LÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.