BÀI KIỂM TRA ĐẠI -CHƯƠNG III-có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về BÀI KIỂM TRA ĐẠI -CHƯƠNG III-có đáp án, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐẠI SỐ 8 (tiết 56)
Năm học: 2008-2009
Thời gian làm bài 45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất có một ẩn số?
A. ax + b = 0
C. (x – 5)(x+2) = 0

B. 2x + 1 = 2x – 5
D. 3x – 1 = 4x

Câu 2: Phương trình x2 = 9
A. Có một nghiệm là x = 3
C. Có hai nghiệm là x = 3 và x = -3

B. Có một nghiệm là x = -3
D. Vô nghiệm

Câu 3: 2 + mx = -3 nhận x = 1 là nghiệm khi:
A. m = -1
C. m = 0

B. m = 1
D. m = -5

Câu 4: Hai phương trình sau là tương đương: 2x = 2 và x2 -1 = 0
A. Đúng
B. Sai

Câu 5: Điều kiện xác định của phương trình: là:
A. x ≠ 2
C. x ≠ 2 và x ≠ -2

B. x ≠ -2
D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 6: Phương trình
A. x = 2009
C. x = -2007

B. x = -2008
D. Cả ba câu trên đều sai.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: Giải phương trình:

Bài 2: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B mất 5 giờ và ngược dòng từ bến B về bến A mất 6 giờ. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B. Biết rằng vận tốc dòng nước là 2km/h.
III. BÀI GIẢI:
PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất:
CÂU
1
2
3
4
5
6

ĐÁP ÁN
A
C
D
B
C
A

PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: Giải phương trình:

Hỏi và đáp