Bài kiểm tra CL GD I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Bài kiểm tra CL GD I, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng giáo dục-đào tạo
huyện trực ninh

Họ và tên……………………………………………..
Lớp 7………..Số BD………………………………….
Trờng THcS……………………………………….
bài kiểm tra chất lượng giai đoạn I
Năm học 2006-2007
Môn Toán lớp 7
Thời gian 90 phút ( Không kể thời gian giao đề )

Số phách ………………….

Điểm bài thi :Bằng số :……………………..
Bằng chữ………………………..
Số phách :………………….

I.Phần trắc nghiệm khách quan (3điểm)
Câu 1 : Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
1. 33 . 32 =
A. 36 B. 31 C. 35 D. 96

2. Nếu đường thẳng a cắt đường thẳng b thì tạo thành :

A. 1 góc B. 2 góc C.3 góc D. 4 góc

3. Từ tỷ lệ thức 1,2 : x = 2 : 5 suy ra x bằng :

A. 3 B. 3,2 C. 0,48 D. 2,08

4. Nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì :

A. a//b B. a ( b C. a cắt b D. a trùng b

Câu 2 : Điền dấu x vào ô thích hợp

Nội dung
Đúng
Sai

1. Số tự nhiên a là một số hữu tỷ .

2. Số O không phải là số thực

3. Nếu x ( 0 thì ( x ( = – x

4. Nếu = thì b . c = e. f

5. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau

6. Qua 1 điểm nằm ngoài 1 đường thẳng chỉ có 1 đường thẳng song song với đường thẳng đó.

7. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh

8. Hai đường thẳng cùng cắt đường thẳng thứ ba thì chúng cắt nhau.

________________________________________________________________________________

II.Phần tự luận
Câu 3 (1,5đ) : Thực hiện phép tính
1. + –

2.

Câu 4 : (1,5đ) Ba cạnh của 1 tam giác tỷ lệ với 4 : 3 : 2 ; chu vi của tam giác đó là 27dm . Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác .

Câu 5 (1,0đ): Tìm x Q nếu :
1. ( x ( = 3
2. x ( x+1) < 0

Câu 6 (1,5đ) : Xem hình vẽ, biết a // b
(BAD = 1100 ; (C = 500
Tính các góc (ABC ; (B1 ; (B2
Câu 7 (1,5đ) Cho đường thẳng a và điểm A không thuộc đường thẳng A
– Vẽ đường thẳng M qua A và song song với đường thẳng a.
– Vẽ đường thẳng n qua A và vuông góc với đường thẳng a.
– Nêu quan hệ giữa 2 đường thẳng m và n . Giải thích ?
Bài làm phần tự luận
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.