BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG III- ĐẠI 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG III- ĐẠI 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần:
Tiết : 51

KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn: ĐẠI SỐ 7

NS:
NG:

I/. MỤC TIÊU :
– Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của học sinh trong chương thống kê :các khaí niệm về thu thập số liệu thống kê, dấu hiệu, tần số,mốt của dấu hiệu; cách lập bảng tần số, công thức tính giá trị trung bình, cách vẽ biểu đồ và nhận xét .
+ Học sinh hiểu rõ hơn nữa ý nghĩa của chương thống kê, và áp dụng trong đời sống hằng ngày .
II/. CHUẨN BỊ :
– GV : Ra đề + Hướng dẫn chấm
– HS : Thước thẳng. Vở nháp. Máy tính bỏ túi .
III/. TIẾN TRÌNH :
a/ Ma trận thiết kế đề kiểm tra :

NỘI DUNG

MỨC ĐỘ

TỔNG SỐ

NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG

KQ
TL
2
0.5
TL
KQ

TL

Kiến thức : các khái niệm
4
0.5

2
0.5

1
1
7
4

Kĩnăng:Lậpbảng,
vẽ biểu đồ, nhận xét,đọc biểu đồ

1

1
2
3
1

2

1

2
5

6

TỔNG SỐ
5
3
5
4
2
3
12
10

b/ Dự kiến các câu hỏi:
A. Trắc nghiệm 🙁 4 điểm )
Gồm 4 câu nhận biết , 4 câu thông hiểu
B. Tự luận : (6 điểm)
Một bài toán gồm 4 câu.
c/ Đề :Trang sau

IV. Hướng dẫn chấm:
A. Trắc nghiệm : ( 4điểm ) Mỗi câu 0.5 điểm.
Đáp án:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án đề 1
D
A
D
C
B
A
B
D

Đáp án đề 2
B
C
C
B
A
A
B
B

B.Tự luận: ( 6 điểm
Đề 1 :
Câu 9: Bảng tần số: 2 điểm
Gíá trị(x)
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14

Tần số(n)
4
3
2
1
4
6
5
3
1
1
N=30

Câu 10 Số trung bình cộng : 7.3 (1.điểm ). Nhận xét : – Thời gian giải bài toán nhanh nhất là 3 phút – Thời gian giải bài toán chậm nhất là 14 phút . -Đa số học sịnh giãi xong bài toán từ 7 đến 10 phút ( 0.5 điểm)
Câu 11 Mốt của dấu hiệu là M0 = 8 (0.5 điểm )
Câu 12: Vẽ biểu đồ đúng : 2 điểm
*ĐỀ 2:
Câu 9: Bảng tần số : 2 điểm

Dấuhiệu x)
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Tần số (n)
4
3
3
2
5
7
6
5
2
3

Câu 10:Số trung bình cộng :7.7 ( 1 điểm ).Nhận xét: -Thời gian giải bài toán nhanh nhất là 3 phút – Thời gian giải bài toán chậm nhất là 13 phút -Đa số HSgiải xong bài toán từ 7 đến 10 phút ( 0,5 điểm )
Câu 11: Mốt của dấu hiệu là M0 = 8 .( 0.5 điểm)
Câu 12 :Vẽ biểu đồ đúng : 2 điểm.

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn: ĐẠI SỐ 7
Thời gian: 45 phút
Trường THCS Chu văn An
Họ tên HS :
Lớp : 7/
Điểm:

Nhận xét của GV:
Chữ ký của PH:

Đề 1 :
I. TRẮC NGHIỆM 🙁 4 điểm )
*Nội dung bài 1 :Điều tra số con trong một gia đình tại một

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.