Bài kiểm tra chương I (tiết 18-đại số) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Bài kiểm tra chương I (tiết 18-đại số), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày 10/2014 Tiết 18 Kiểm tra chương I
A-Mục tiêu :
1. Kiến thức : Đánh giá sự tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương I . Nhận biết và thông hiểu định
nghĩa căn bậc hai của một số không âm, tính chất , các phép khai phương một tích , một thương…
2. Kỹ năng: vận dụng kiến thức biến đổi đơn giản các căn thức bậc hai vào giải bài toán rút gọn và tìm x . 3. Thái độ : Rèn tính tự giác, trung thực, nghiêm túc , tính kỷ luật , tư duy độc lập trong làm bài kiểm tra .
Cấp
Chủ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cấp thấp
Cấp cao

1. Căn bậc hai, tìm ĐK để căn thức có nghĩa, =
Biểu thức dấu là bậc nhất

Tính giá trị biểu thức

Số câu
Số
1(1b)
0,5

3(1a, 2ab)
1,5

4

2. Tìm x trong
Biểu thức dấu là bậc nhất hoặc bậc hai
kiện bình hai vế
Sử dụng hằng thức =

Số câu
Số

1(4a)
1,0
1(4b)
1,0

2
2

3. Rút gọn biểu thức có chứa dấu căn

Liên hệ giữa phép nhân, chia và khai phương
Biến đổi căn thức bâc hai, phối hợp các phép tính.

Số câu
Số

2(3ab)
2,0
1(5a)
2,0
3
4

4. Tính giá trị của biểu thức
Thực hiện phép tính

Kết hợp các phép biến đổi

Số câu
Số
1(1c)
0,5

1(5b)
1,5
2
2

Tổng số câu
Tổng điểm
Tỉ lệ
2
1,0
10%
1
1,0
10%
6
4,5
45%
2
3,5
35%
11
10

B-Chuẩn bị: – GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết. Ma trận đề.
– HS: Đủ đồ dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV
Đề bài
I ./ Phần trắc nghiệm (3 điểm ):
Câu 1 ( 1,5 đ ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng .
a) Căn bậc hai của 9 là : A. 3 B. – 3 C. 9 D. 3 và -3
b) có nghĩa khi : A . x ( 0 B . x ( C. x D. x
c) = A. B . C. D.
Câu 2 (1 đ ) Điền số thích hợp vào (…) em cho là đúng .
a) b)
II./ Phần tự luận (7 đ )
Câu 3 ( 2 đ) Rút gọn biểu thức: a) b)
Câu 4 ( 2 đ ) Tìm x biết: a) b) = 5
Câu 5 ( 3,5 đ ) Cho biểu thức , với -1 < a < 1
Rút gọn biểu thức Q
Tìm giá trị của Q khi a =
Đáp án và biểu điểm :
I./ Phần trắc nghiệm : ( 2,5 đ )
Câu 1 (2 đ ) mỗi ý khoanh đúng được 0,5 đ a) D ; b) B ; c) A ; d) D
Câu 2 ( 2 đ ) Mỗi ý điền đúng được 0 , 5 đ a) b)
II./ Phần tự luận ( 7,5 đ )
Câu 1 ( 2 đ ) Mỗi ý làm đúng được 1 đ a) = 6

Câu 2 ( 2 đ ) Mỗi ý đúng được 1 đ
ĐK : x ( 0

Hỏi và đáp