bai kiem tra chuong 2: so nguyen – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về bai kiem tra chuong 2: so nguyen, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG II – MÔN: SỐ HỌC
Họ và tên HS: ……………………………………………..
LỚP: …….
Ngày kiểm tra: ……………………. Ngày trả bài: ……………………………
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Lời phê của thầy giáo

ĐỀ CHẴN
Câu 1. (1,5 đ)
a) Tìm số liền sau và liền trước của các số sau: -2; 0; 4
b) Tìm số đối của các số sau: -3; 4; 0; ;
Câu 2. (2 đ)
a) Tìm ước chung của các số 4 và 6
b) Tìm bội chung của các số -2 và 3
Câu 3. (4,5 đ). Tính
(-12)+3
13-(-23)
(-32)+165+32+35
25.(-8).(-4)
23.(-12)+(-12).77
Câu 4. ( 2 đ). Tìm số nguyên x, biết
2.x-1 = 5
2-x = 4
x3-1=-9
BÀI LÀM

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG II – MÔN: SỐ HỌC
Họ và tên HS: ……………………………………………..
LỚP: …….
Ngày kiểm tra: ……………………. Ngày trả bài: ……………………………
Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Lời phê của thầy giáo

ĐỀ LẺ
Câu 1. (1,5 đ)
a) Tìm số liền sau và liền trước của các số sau: -3; 0; 2
b) Tìm số đối của các số sau: 3; -4; 0; ;
Câu 2. (2 đ)
a) Tìm ước chung của các số -4 và 6
b) Tìm bội chung của các số 2 và 3
Câu 3. (4,5 đ). Tính
12+(-3)
13 – 23
32+165+(-32)+35
(-25).8.(-4)
23.(-22)+77.(-22)
Câu 4. ( 2 đ). Tìm số nguyên x, biết
2.x+1 = 5
3-x = 4
x3+1=-7
BÀI LÀM

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Đề chẵn
Câu
Đáp án
Số điểm

1
a) Số liền sau của các số sau: -2; 0; 4 lần lượt là: -1; 1; 5
Sô liền trước của các số sau: -2; 0; 4 lần lượt là -3; -1; 3
b) Số đối của các số sau: -3; 4; 0; ; lần lượt là: 3; -4; 0; -5; -3

0,35
0,35
0,75

2
a)
Ư(4)=-1; -2; -4; 1; 2; 4
Ư(6)=-1; -2; -3; -6; 1; 2; 3; 6
ƯC(4; 6)=-1; -2; 1; 2
b)
B(-2)=0; -2; 2; -4; 4; -6; 6; -8; 8; -10; 10; -12; 12;…
B(3)=0; -3; 3; -6; 6; -9; 9; -12; 12; -15; 15; …
BC(-2; 3)=0; -6; 6; -12; 12; …

0,25
0,25
0,5

0,25
0,25
0,5

3

(-12)+3=-(12-3)
=-9
13-(-23)=13+23
=36
(-32)+165+32+35=[(-32)+32]+(165+35)
=0+200
=200
25.(-8).(-4)=[25.(-4)].(-8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.