bai kiem tra chuong 2 mon toan lop 9 hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về bai kiem tra chuong 2 mon toan lop 9 hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GDT KHOáI CHÂU ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS PHùNG HƯNG MÔN : toán lớp 9
( Thời gian: 45 phút )

Họ và tên : …………………………….……………
Lớp : 9A

Điểm :
Lời phê của Thầy ( Cô )

đề bài
I ) Trắc nghiệm khách quan: (3đ) Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau
Câu 1: Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất ? .
A. y = B. y = C. y = D. y =
Câu 2: Đường thẳng y = – 2x + 4 đi qua điểm nào trong các điểm sau ?
A. ( 1 ; – 2 ) B. ( – 1 ; 4 ) C. ( 1 ; 2 ) D. ( 2 ; 1 )
Câu 3 : Hai đường thẳng y = (m – 2)x + 1 và y = 3x +5 song song với nhau khi :
A. m = 5 B. m = – 2 C. m = 4 D. m = – 4
Câu 4 : Đường thẳng 2x + 8y = 6 có hệ số góc là :
A. B. C. D.
Câu 5 : Hàm số y = (k + 3)x + 2 là đồng biến khi :
A. k >– 3 B. k 3 D. k < 3
Câu 6 : Góc tạo bới đường thẳng y = x + 6 tạo với chiều dương của trục hoành bằng :
A. 450 B. 600 C. 1450 D.1350
II) TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1 : ( 1,5 điểm )
Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A( -1; 3 ) và B( 2; -4) .
Bài 2 : ( 2,5 điểm )
Cho hai hàm số bậc nhất y = mx – 3 và y = (2m + 1)x + 5. Tìm giá trị của m để hai hàm số đã cho là :
a ) Hai đường thẳng cắt nhau .
b ) Hai đường thẳng song song với nhau .
c ) Hai đường thẳng vuông góc với nhau.
Bài 3: ( 3 điểm )
a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ các đường thẳng : y = (x + 2 (d1) và y = x + 1 (d2).
b) Gọi giao điểm của các đường thẳng (d1) và (d2) với trục Ox theo thứ tự là B và C, gọi giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2) là M. Tìm tọa độ điểm M (bằng phép tính).
c) Tìm tọa độ điểm A trên (d1) sao cho tam giác ABC có diện tích bằng 2.
———————————Bài làm———————————

Hỏi và đáp