BÀI KIỂM TRA 45 PHÚTBÀI SỐ I ĐẠI SỐ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về BÀI KIỂM TRA 45 PHÚTBÀI SỐ I ĐẠI SỐ, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
Họ và tên:…………………………… Môn : Đại số 8 ( Tiết 21)
Lớp 8:…… Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017
Điểm
Lời phê của thầy giáo, cô giáo

Đề bài:
Câu 1 (2 điểm). Thực hiện phép nhân và phép chia sau:
1) 2) 3xy.(x2y – 4y2 + 3x)
3) 3)
Câu 2 (2,5 điểm). Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
1) ; 2) ; 3) ;
4) ; 5) ;
Câu 3 (2.5 điểm). Tìm x, biết:
1) ; 2) ; 3) .
Câu 4 (1,0 điểm). Rút gọn và tính giá trị của các biểu thức sau:
tại x =
Câu 5 (1,0 điểm).Tìm a, để phép chia sau là phép chia hết: (2×2 + x + 1 – a) : ( x + 1)
Câu 6 (1,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức, và các giá trị tương ứng của x,y:
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hỏi và đáp