BAI KIEM TRA 15′ ( trăc nghiem va tu luan) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về BAI KIEM TRA 15′ ( trăc nghiem va tu luan), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

: KIỂM TRA I TIẾT (ĐỀ A)
A- Trắc nghiệm khách quan:
1. Xét ba điểm phân biệt A, B, C. Điền dấu x thích hợp vào bảng sau:
Câu
Đúng
Sai

a) Hai tia CA và CB là 2 tia đối nhau nếu A, B, C thẳng hàng.

b) Hai tia CA,CB trùng nhau nếu A,B,C thẳng hàng.

c) Hai tia AB và AC đối nhau nếu A, B, C thẳng hàng và A nằm giữa B và C

d) Khi A, B, C không thẳng hàng thì hai tia CA, CB là hai tia không đối nhau và cũng không trùng nhau.

2.Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, C sao cho OB = 2AO, OB = 60%OC. Biết AB = 3cm. Độ dài đoạn OC bằng bao nhiêu?
a) 3,6cm c) 10cm
b) 5cm d) 9cm.
3.Cho đường thẳng x’x và một điểm A thuộc x’x. Trên tia Ax’ lấy điểm B, trên tia Ax lấy điểm C sao cho AB = AC. Lấy điểm D trên đường thẳng x’x để DB >DC. Chỉ ra đáp án sai:
a) D thuộc đoạn AB;
b) D thuộc đoạn AC;
c) D thuộc tia Cx;
d) D thuộc tia Ax.
B- Tự luận:
Bài 1: Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Oz, C thuộc tia Oy,
D thuộc tia Ot, sao cho OA = OC = 3cm, OB = 2cm, OD = 2 BO.
Bài 2: Ở bài 1, giải thích vì sao điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AC ?

KIỂM TRA I TIẾT (ĐỀ B)
A- Trắc nghiệm khách quan:
1. Xét ba điểm phân biệt A, B, C. Điền dấu x thích hợp vào bảng sau:
Câu
Đúng
Sai

a) Hai tia AB và AC đối nhau nếu A, B, C thẳng hàng và A nằm giữa
B và C

b) Khi A, B, C không thẳng hàng thì hai tia CA, CB là hai tia không
đối nhau và cũng không trùng nhau

c) Hai tia CA và CB là 2 tia đối nhau nếu A, B, C thẳng hàng.

d) Hai tia CA,CB trùng nhau nếu A,B,C thẳng hàng.

2.Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, C sao cho OB = 2AO, OB = 60%OC. Biết AB = 3cm. Độ dài đoạn OC bằng bao nhiêu?
a) 9 cm c) 5cm
b) 10 cm d) 3,6cm
3.Cho đường thẳng x’x vàmột điểm A thuộc x’x. Trên tia Ax’ lấy điểm B, trên tia Ax lấy điểm C sao cho AB = AC. Lấy điểm D trên đường thẳng x’x để DB >DC. Chỉ ra đáp án sai:
a) D thuộc đoạn AC;
b) D thuộc tia Ax;
c) D thuộc đoạn AB;
d) D thuộc tia Cx.
II- Tự luận:
Bài 1: Vẽ đoạn thẳng AB dài 7 cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB. Nêu cách vẽ.
Bài 2: Dùng thước thẳng (không chia khoảng ), làm thế nào để kiểm tra ba điểm cho
trước trên trang giấy có thẳng hàng hay không ? Giải thích cách làm.
Trường THCS Kim Đồng BÀI TẬP KIỂM TRA
Họ và tên : Môn : HÌNH – TG : 15`
Lớp :

ĐỀ 1 :
1.Trắc nghiệm khách quan:
Xét ba điểm phân biệt A, B, C. Điền dấu x thích hợp vào bảng sau:
Câu
Đúng
Sai

a) Hai tia AB và AC đối nhau nếu A, B, C thẳng hàng và A nằm giữa B và C

b) Khi A, B, C không thẳng hàng thì hai tia CA, CB là hai tia không đối nhau và cũng không trùng nhau

c)Trong ba điểm A, B, C có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại

d) Có một điểm nằm giữa hai điểm nếu ba điểm A, B, C thẳng hàng

2. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời :
a, Đường thẳng AB cắt tia Ox
b, Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CB
c, Đường thẳng a cắt đoạn thẳng EF
BÀI LÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.