bài kiểm tra 15 phút đại 8 (bài số 1) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về bài kiểm tra 15 phút đại 8 (bài số 1), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 15 phút đại số (Bài số 1)
A.Trắc nghiệm khách quan
Câu 1:(1 điểm) Cho M= – 2x3y3 + xy2 – 7x2y2; N= 4xy2 . M.N =?
A. 8x4y5 + 3x2y4 – 28x3y4 ; B.- 8x4y5 + 3x2y4 – 28x3y4;
C. – 8x4y5 + 3x2y4 +28x3y4 ; D. 8x4y5 + 3x2y4 +28x3y4
Câu 2: (1 điểm)
kết quả Tính ( 2x – y )2
A. 2×2 – 4xy + y2 B.4×2 – 2xy + y2 ;C. 4×2 – 4xy + y2 ; D.4×2 + 4xy + y2 .
B.Tự luận
Câu 3 : Thực hiện phép nhân: (4điểm)
(5x – 2)( 2×2+10x + 1).
Câu 4: Rút gọn biểu thức (4 điểm)
(x-1)3- (x-1)(x2+x+1)
Đáp án:
Trắc nghiệm: Câu 1:B Câu 2: C
Tự luận : Câu 3: Đs :10×3 + 46×2 -15x -2
Câu 4: -3×2 + 3x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.