Bài kiểm tra 1 tiết(lần 1) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Bài kiểm tra 1 tiết(lần 1), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên …………………………..
Lớp …………………………………..

kiểm tra 1 tiết chương I
môn toán – phần đại số
bài số 1

I) ắc nghiệm :(3 đ )
Câu 1. Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô trống:
a, (x-1)2= x2-2x+4 b, -(x-5)3=(-x+5)3
c, x2-16= (x-4)2 d, (x+3)3 =x3+9×2+27x+27
Câu 2. Phân tích đa thức thành nhân tử 3xy2 +6xy=?
a, 3xy(3y+1) b, 3xy(y+2) c, (2x-1).(2x+1) d, (4x-1)(2x+2)
Câu 3. Tìm x biết (x-1)(x+2) = 0 :
a, x=1 b, x=-2 c, x=1và x=-2 d, x = -1 và x=2
Câu 4. Giá trị của biểu thức x3 +3×2+3x+1 tại x=999 là:
a, 10 000 b, 1 00 000 c, 1 000 000 d, kết quả khác
Câu 5. Thực hiện phép chia: (x3y-x2+x):x =?
a, xy-x+1 b, y-1 c, x2y-x+1 d, x-y+1
Câu 6. Tính giá trị của biểu thức x2- 2xy + y2 tại x = 987654 và y = 987644.
a, 10 b, 100 c, 1000 d, 10000
II ) Tự luận : (7đ )
Câu 1 🙁 3đ ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a./ 10×2 + 10xy + 5x + 5y b) c ) 2x + x2 – 2y – 2xy + y2
d , 4×2 – 8x +4
Câu 2 : ( 1, 5 đ ) :Làm tính chia.
(x3 – 3×2 + 5x -6):(x-2)

Câu 3 : ( 1,5 đ )Tìm x biết:
a , 4×2- 9 =0 b, (x+3)2 –(x+3)(x-3)=0
Câu 4 🙁 1 đ ) :
Tìm GTNN của biểu thức : P = x2 -2x +16

…………………………… Hết …………………………
Chúc các em làm bài tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.