BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 9 (Tiết 29) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 9 (Tiết 29), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày 18/ 11/ 2015 soạn:
Tiết 29: kiểm tra : (1 tiết)
i – mục tiêu: Kiểm tra việc nắm và vận dụng:
– Kiến thức: + Khái niệm, các tính chất, đặc điểm đồ thị của hàm số bậc nhất.
+ Các vị trí giữa các đồ thị hàm số bậc nhất trong mptđ nhờ vào hệ số góc a
+ Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ( ((. Mối liên hệ giữa hệ số a và góc tạo bởi đồ thị hs bậc nhất với trục Ox.
– Kĩ năng: + Nhận biết, tìm ĐK để hàm số đã cho là hàm bậc nhất.
+ Vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b (a ( ((.
+ Viết PT đường thẳng thoả mãn ĐK cho trước.
+ Kiểm tra, sử dụng điểm thuộc đường thẳng để làm bài tập.
– Thái độ: Nghiêm túc, tính cẩn thận, linh hoạt, sáng tạo.
Ii- ma trận đề :
1. Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình:
Chủ đề

Tổng số tiết
Lí thuyết
Số tiết thực
Trọng số

LT
(1;2)
VD
(3;4)
LT
(1; 2)
VD
(3; 4)

Khái niệm, t/c của hàm số bậc nhất.
3
3
2,1
0,9
21,0
9,0

Đồ thị, giao điểm của đồ thị với các trục toạ độ và đồ thị với đồ thị; Vị trí giữa các đồ thị.
4
3
2,1
1,9
21,0
19,0

Viết PT đường thẳng khi biết hệ số góc; tung độ gốc và 1 điểm cho trước; đi qua 2 điểm cho trước

3

2

1,4

1,6

14,0

16,0

Tổng
10
8
5,6
4,4
56,0
44,0

2. Tính số câu và điểm cho mỗi cấp độ:
Cấp độ
Chủ đề
Trọng số
Số lượng câu (ý)
điểm số

Cấp độ
(1; 2)

Khái niệm, t/c của hàm số bậc nhất.
21,0
3
1,5

Đồ thị, giao điểm của đồ thị với các trục toạ độ và đồ thị với đồ thị; Vị trí giữa các đồ thị.

21,0

2

1,0

Viết PT đường thẳng khi biết hệ số góc; tung độ gốc và 1 điểm cho trước; đi qua 2 điểm cho trước

14,0

1

2,5

Cấp độ
(3; 4)
Khái niệm, t/c của hàm số bậc nhất.
9,0
1
1,0

Đồ thị, giao điểm của đồ thị với các trục toạ độ và đồ thị với đồ thị; Vị trí giữa các đồ thị.
19,0
2
2,0

Viết PT đường thẳng khi biết hệ số góc; tung độ gốc và 1 điểm cho trước; đi qua 2 điểm cho trước

16,0

2

2,0

Tổng cộng:
100,00
11
10,0

iii- đề bài:
IV.đáp án:
Bài
Đề A
Đề B
Điểm

1
(3,5đ)
a) y = 3x là hàm số bậc nhất;
có a = 3, b = 0; là hàm số đồng biến vì có a = 3 >0.
b) y = -2x +3 là hàm số bậc nhất; có a = -2, b = 3; là hàm số nghịch biến v

Hỏi và đáp