bài hot – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về bài hot, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HƯỚNG DẪN CHẤM THI 1

Nội dung đáp án
Điểm

Bài 1

a

2,0

3×2 – 7x + 2 = 3×2 – 6x – x + 2 =
1,0

= 3x(x -2) – (x – 2)
0,5

= (x – 2)(3x – 1).
0,5

b

2,0

a(x2 + 1) – x(a2 + 1) = ax2 + a – a2x – x =
1,0

= ax(x – a) – (x – a) =
0,5

= (x – a)(ax – 1).
0,5

Bài 2:

5,0

a

3,0

ĐKXĐ :

1,0

1,0

0,5

0,25

Vậy với thì .
0,25

b

1,0

Với
0,25

0,25

0,25

Vậy với x >3 thì A > 0.
0,25

c

1,0

0,5

0,25

Với x = 11 thì A =
0,25

Bài 3

5,0

a

2,5

9×2 + y2 + 2z2 – 18x + 4z – 6y + 20 = 0

(9×2 – 18x + 9) + (y2 – 6y + 9) + 2(z2 + 2z + 1) = 0
1,0

9(x – 1)2 + (y – 3)2 + 2 (z + 1)2 = 0 (*)
0,5

Do :
0,5

Nên : (*) x = 1; y = 3; z = -1
0,25

Vậy (x,y,z) = (1,3,-1).
0,25

b

2,5

Từ :
0,5

ayz + bxz + cxy = 0
0,25

Ta có :
0,5

0,5

0,5

0,25

Bài 4

6,0

0,25

a

2,0

Ta có : BEAC (gt); DFAC (gt) =>BE // DF
0,5

Chứng minh :
0,5

=>BE = DF
0,25

Suy ra : Tứ giác : BEDF là hình bình hành.
0,25

b

2,0

Ta có:
0,5

Chứng minh :
1,0

0,5

b,

1,75

Chứng minh :
0,25

0,25

Chứng minh :
0,25

0,25

Mà : CD = AB
0,5

Suy ra : AB.AH + AB.AH = CF.AC + AF.AC = (CF + AF)AC = AC2 (đfcm).
0,25

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 2

Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1
(6 điểm)
a. x4 + 4 = x4 + 4×2 + 4 – 4×2
= (x4 + 4×2 + 4) – (2x)2
= (x2 + 2 + 2x)(x2 + 2 – 2x)

( x + 2)( x + 3)( x + 4)( x + 5) – 24
= (x2 + 7x + 11 – 1)( x2 + 7x + 11 + 1) – 24
= [(x2 + 7x + 11)2 – 1] – 24
= (x2 + 7x + 11)2 – 52
= (x2 + 7x + 6)( x2 + 7x + 16)
= (x + 1)(x + 6) )( x2 + 7x + 16)
(2 điểm)

b. (*)
Vì x2 – x + 1 = (x – )2 + >0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.