Bài hình của nguyễn Khả vĩ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Bài hình của nguyễn Khả vĩ, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cho tam giác ABC, các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H. (AC>AB)
a/.CM: Tam giác BAD đồng dạng tam giác BFC, và BD.BC=BF.BA
b/.CM: Góc BDF bằng góc BAC
c/.CM: BH.BE=BD.BC và BH.BE+CH.CF=BC2
d/.Đường thẳng qua A song song với BC cắt tia DF tại M. Gọi I là giao điểm của CM và AD. CM: IE//BC

d) ta có góc AMD = góc BDM = góc BAC suy ra tam giác AMD đồng dạng với tam giác EAB suy ra (1)
lại có AM//BC suy ra (2)
mặt khác tam giác EBC đồng dạng với tam giác DAC
suy ra (3)
Từ (1); (2) và (3) nhân vế với vế ta có
do đó IE//CD (ta lét đảo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.