Bài hình 6 của khả Vĩ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Bài hình 6 của khả Vĩ, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nhờ Thầy Nguyễn Minh Sang giúp bài Hình 6. Cảm ơn Thầy
Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O;R) và đường cao AD. Đường tròn tâm I đường kính BC cắt AB,AC tại F, E. BE và CF cắt nhau tại H. căt (O) tại M, N
a/.CM: A,H,D thẳng hàng
b/.AD cắt (O) tại K, cắt (I) tại S và Q. CM: AS.AQ=AH.AD
c/.Tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại P, tia OI cắt (O) tại J, AJ cắt BC tại L. CM: PA=PL
d/.Từ P kẻ tiếp tuyến thứ hai PV với (O) (V thuộc (O)). Tia IO cắt (O) tại U. CM: V,I,U thẳng hàng

Ta CM được U, J là các điểm chính giữa cung Bc nhỏ và Bc lớn
Do đó AL là phân giác của góc BAC nên theo t/c phân giác có LB/LC = AB/AC (1)
Lại do tứ giác ABVC nội tiếp theo định lý Ptoleme có: AB.VC = BV.AC
Suy ra AB/AC = BV/CV (2)
Từ 1,2 suy ra LB/LC = BV/CV suy ra VL là phân giác của góc BVC mà VU cũng là phân giác của góc BVC suy ra V, L, U thẳng hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.