Bài hình 30.3 của Trần Tuấn Minh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Bài hình 30.3 của Trần Tuấn Minh, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường tròn tâm O đường kính AB cắt đường tròn tâm O` đường kính AC tại điểm thứ hai D.
a/ Chứng minh B, C, D thẳng hàng, từ đó suy ra hệ thức:
b/ Gọi M là điểm chính giữa cung CD không chứa A, AM cắt BC tại I. Chứng minh tam giác ABI cân.
c/ Qua A vẽ một đường thẳng cắt đường tròn (O) và đường tròn (O`) theo thứ tự tại E và F sao cho A nằm giữa E và F. Chứng minh BE + EF + FC ( (AB + AC).

Hướng dẫn câu c)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.