Bài giảng logarit – Trần Văn Tài

Nội dung bài được KHODETHI Lũy thừa – Mũ – Logarit, Toán 12 xin thu thập lại các sĩ tử về Bài giảng logarit – Trần Văn Tài, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nội dung bài giảng logarit gồm 81 trang được biên soạn bởi thầy Trần Văn Tài, tài liệu trình bày lý thuyết và bài tập có lời giải chi tiết các chủ đề hàm số logarit, phương trình logarit … trường chương trình Giải tích 12 chương 2.

Nội dung tài liệu:
1. Lý thuyết về logarit: Trình bày định nghĩa, tính chất, các quy tắc tính lôgarit (lôrgarit của một tích, lôgarit của một thương, lôgarit của một lũy thừa, lôgarit thập phân – lôgarit tự nhiên) và bảng tóm tắt công thức mũ và lôgarit cần nhớ.
2. Bài tập logarit:
a. Mức độ nhận biết và thông hiểu
+ Dạng 1. Sử dụng công thức lôgarit.
+ Dạng 2. Rút gọn hoặc tính giá trị của biểu thức lôgarit.
+ Dạng 3. Biểu diễn biểu thức lôgarit theo biểu thức cho trước.
b. Mức độ vận dụng
3. Phiếu bài tập rèn luyện: Tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm logarit có đáp án và lời giải chi tiết trong các đề thi thử Toán năm 2017 và 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.