Bài BT lớp 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Bài BT lớp 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HOC 6- chuong I Phần trắc nghiệm (4đ): Chọn câu đúng nhất Câu 1: Cho điểm M là 1 điểm thuộc AB, biết AM=3cm, AB=5cm. Tính MB ta được: a. BM=8cm b. BM=2cm c. BM=2,5cm d. BM=4cm Câu 2: Nếu M nằm giữa I, K thì a. MI=MI+IK b. KM+MN=IK c. IM+MK=IK Câu 3: Nếu M là trung điểm AB thì a. MA+MB=AB b. MA=MB c. MA+MB=AB và MA=MB Câu 4: Cho đoạn thẳng AB có Vô số điểm nằm giữa A và B. Có một điểm nằm giữa A và B. Không có điểm nào nằm giữa A và B. Phần tự luận (6đ): Bài 1 (2đ): Cho AB=4cm. Lấy điểm M thuộc AB sao cho AM=2cm. Chứng tỏ M là trung điểm của AB. Bài 2 (4đ): Vẽ tia Ox. Vẽ 3 điểm A, B, C trên tia Ox với OA=4cm, OB=6cm, OC=8cm. Tính độ dài AB, BC? Điểm B có là trung điểm của AC không? Vì sao? Đáp án: Trắc nghiệm: 4đ Câu 1: b Câu 2: b Câu 3: c Câu 4: a Tự luận: Bài 1: M nằm giữa A và B nên AM + MB = AB MB = AB – AM MB = 4 – 2 = 2 cm (1đ) Do AM = MB = nên M là trung điểm AB (1đ) Bài 2: Do OA < OB nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B OA + AB = OB nên AB = OB – OA = 6 – 4 = 2 cm (1đ) Do OB < OC nên điểm B nằm giữa hai điểm O và C OB + BC = OC nên BC = OC – OB = 8 – 6 = 2 cm (1đ) B là trung điểm của đoạn AC vì AB = BC = (2đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.