Bài BĐT 5/10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Bài BĐT 5/10, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tìm min của A=(a2+b2+c2)2-3(a3b+b3c+c3a).dấu “=” xảy ra khi nào?
Đặt x=a2+bc-ab; y=b2+ca-bc; z=c2+ab-ca
Áp dụng BĐT sau:
(x+y+z)2>=3(xy+yz+zx)
((a2+b2+c2)2>=3((a2+bc-ab)( b2+ca-bc)+( b2+ca-bc)( c2+ab-ca)+( c2+ab-ca)( a2+bc-ab)
( (a2+b2+c2)2>=3(a3b+b3c+c3a)
Suy ra min A =0 khi và chỉ khi a=b=c
Mọi người có thể tham khảo thêm ở đây:
http://KHODETHI.ORG/present/show/entry_id/12096109

Hỏi và đáp