bài 9 ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về bài 9 ma trận, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:…………………………. Kiểm tra (1t)
Lớp: 8A Môn Hình học 8
Ngày ……..tháng 11 năm 2011
Điểm

Lời phê của giáo viên

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Tổng số đo các góc của một tứ giác bằng:
A. 900 B. 1800 C. 2700 D. 3600
Câu 2: Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau là:
A. Hình thang cân B. Hình bình hành C. Hình chữ nhật D. Hình thoi
Câu 3: Trong các tứ giác sau, tứ giác nào là hình có 4 trục đối xứng?
A. Hình chữ nhật B. Hình thoi C. Hình vuông D. Hình bình hành
Câu 4: Độ dài hai đáy của một hình thang lần lượt là 3cm và 7cm, thì độ dài đường trung bình của hình thang đó bằng:
A. 10 cm B. 5cm C. 4cm D. 2cm
Câu 5: Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau là:
A. Hình chữ nhật B. Hình thoi C. Hình vuông D. Hình thang
Câu 6:ABC có AM là đường trung tuyến và , thì ABC là :
A. Tam giác cân B. Tam giác nhọn C. Tam giác vuông
II/ TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 7:Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm , AC = 8cm . Gọi AM là trung tuyến của tam giác. Tính độ dài AM.
Câu 8: Cho tam giác ABC, đường cao AH. M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Qua M kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và D.
1/ Chứng minh: Tứ giác ADME là hình bình hành.
2/ Hai đường chéo AM và DE cắt nhau tại O. Chứng minhAOH cân.
3/ có điều kiện gì để tứ giác ADME
a/ là hình thoi ?
b/ là hình chữ nhật ?
c/ Là hình vuông ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(5điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng của M qua I.
a. Tứ giác AMCK là hình gì ? Vì sao?
b. Tứ giác AKMB là hình gì ? Vì sao?
c. Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMCK là hình vuông?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.